Petícia za rekonštrukciu Hotela Kyjev a jeho okolia

Hotel  Kyjev a jeho okolie na svoju príležitosť zmeniť svoj vzhľad a byť príjemným, čistým a kultúrnym miestom v centre hlavného mesta stále čakajú. Rovnako tak aj tisíce obyvateľov Bratislavy, ktorí v okolí žijú alebo priestorom denne prechádzajú. Budova a jej okolie je dnes v stave, ktorý si vyžaduje skoré riešenie v spolupráci investora a magistrátu, ako zástupcu obyvateľov Bratislavy.

Preto sa obraciame na vás, verejnosť s výzvou, aby sme dali mestskému zastupiteľstvu, vedeniu magistrátu a investorovi hotela úlohu aktívne spolupracovať a riešiť problém, ktorý by nemal byť ľahostajný nikomu.

Petíciou žiadame  kompetentných v novom vedení mesta, aby spolu s investorom vypracovali plán konkrétnych krokov, ktoré povedú k rozvoju tohto priestoru a rekonštrukcii budovy bývalého Hotela Kyjev a jeho okolia.

Petíciu môžete podporiť aj on-line na adrese: https://www.peticie.com/peticia_za_rekontrukciu_hotela_kyjev_a_jeho_okolia

Investor Hotela Kyjev rokoval s primátorom Bratislavy a starostkou Starého Mesta

Motiváciou majiteľa budovy bývalého Hotela Kyjev ku stretnutiu s novým vedením mesta je snaha o transparentné riešenie investorských zámerov v centre Bratislavy. Ten verí, že konečná podoba tohto priestoru by mala vzísť práve z diskusie so zástupcami Bratislavčanov. O to, ako bude tento priestor vyzerať o štyri roky, sa tak môžu výrazne pričiniť obe strany, developer i dnešné vedenie mesta.

K zmene by mohlo prísť po viac ako 15 rokoch

Súčasný majiteľ Jonathan Jackson informoval pána primátora Valla spolu s pani starostkou Aufrichtovou, že sa už dvakrát snažil v spolupráci s mestom o zmenu územného plánu celého bloku č. 17/9 zóna Dunajská, ktorá by pomohla riešiť súčasný a nikomu nevyhovujúci stav.

V trojuholníku ulíc Rajská a Špitálska by mohlo vzniknúť nové námestie. Vizualizácia: LORDSHIP

V priebehu posledných 15 rokov, odkedy je budova Hotela Kyjev v jeho vlastníctve, ku zmene neprišlo. “Aj preto sme sa rozhodli postupovať v rámci regulatív súčasného platného územného plánu a zamýšľame budovu bývalého hotela zrekonštruovať v súlade s ním. Na mieste dnešného parkoviska plánujeme realizáciu nového administratívneho objektu,” povedal na stretnutí Jonathan Jackson.

Parkovanie by zákazníci našli v podzemných garážach, kde sa súčasný počet parkovacích miest približne späťnásobí. Zároveň by chcel investor v trojuholníku ulíc Rajská a Špitálska, kde je dnes nefunkčná rampa do podzemia, vytvoriť nové námestie pre Bratislavčanov. To by plynulo nadväzovalo na Kamenné námestia a Námestie SNP, ktoré chce mesto revitalizovať podľa projektu Živé námestie.

Obytné domy, ktoré investor vlastní v priestore Kamenného námestia, by v budúcnosti nahradili byty dizajnovo zapadajúce do zrekonštruovanej zóny.

Súčasná fasáda na budove bývalého Hotela Kyjev nespĺňa moderné tepelno-izolačné a ďalšie technické kritéria. Foto: LORDSHIP

Terajší technický a konštrukčný stav nedovoľuje veľa

Vlastník budovy bývalého hotela Kyjev informoval primátora a starostku, že sa už stretol na rokovaniach s novým majiteľom obchodného domu Georgom Trabelssiem. Developer LORDSHIP je ochotný sa podieľať na spoločnom postupe s majiteľom obchodného domu Tesco. Taktiež hľadať s ním cestu k rekonštrukcii oboch objektov na Kamennom námestí. Ak chcú mať obyvatelia Bratislavy funkčný verejný priestor v okolí hotela, je nutné zasiahnuť aj do jeho výzoru. Súčasná fasáda na budove bývalého Hotela Kyjev totiž nespĺňa moderné tepelno-izolačné a ďalšie technické kritéria, a preto je potrebné ju pri rekonštrukcii vymeniť.

Rekonštrukcia, ktorá by zachovávala pôvodný stav, prípadne sa od neho odchyľovala len minimálne, by dovoľovala otvoriť iba napríklad hotel nízkej kategórie, respektíve prechodné ubytovanie. Preto investor žiada mesto o spoluprácu pri projekte. Primátor Matúš Vallo zdôraznil, že priestor Kamenného námestia je pre hlavné mesto veľmi cenným územím, v ktorom treba riešiť bezpečnosť, kvalitu verejného priestoru a mestotvorné funkcie v úzkej nadväznosti na priľahlé Námestie SNP. V tejto súvislosti hlavné mesto pripraví vstupy do ďalšej diskusie a zosumarizuje kľúčové problémy a požiadavky, ktoré by riešenie Kamenného námestia, budov hotela Kyjev a bývalého Prioru mali z hľadiska verejného záujmu rešpektovať.

Investor, ktorý chce byť aj dobrým susedom

Veríme, že úlohou investora nie je len vytvoriť kvalitnú budovu, ale budovať aj vzťah ľudí k miestu, kde investujeme. Iba ak bude lokalita Kamenného námestia atraktívna a príťažlivá, tak len vtedy bude náš projekt úspešný. A aj preto spájame naše sily s partnermi a pokúšame sa budovať a prispievať k lepšiemu životu v lokalite.

  • Poskytli sme pomocnú ruku Dobrému trhu a vyhradili sme pre nich bezplatne väčšinu parkovacích miest z našich kapacít. Aj vďaka tomu sa mohol konať najväčší Dobrý trh v histórii.
  • Fasádu bývalého hotela dnes zdobí jedno z najväčších streetartových diel na svete v podaní umelca Lousyho Aubera. Steny budov, ktoré vlastníme v okolí, sú ozdobené pouličným umením vďaka spolupráci s Bratislava Streetart festival.
  • Poskytnutím fasády sme tiež podporili kampaň pripomínajúcu 50. výročie augustovej okupácie z roku 1968. Na fasáde sa premietali hlavné posolstvá kampane NEROZUMIEME. Tá pripomínala, že augustovú inváziu spáchali naši vtedajší spojenci na čele so Sovietskym zväzom. Je to totiž podľa nás vec občianskej a spoločenskej zodpovednosti. Sú udalosti v našej nedávnej minulosti, z ktorých sa musíme neustále učiť a táto patrí medzi tie najdôležitejšie.
  • Keď spojíme sily, tak sa dá pohnúť aj takým miestom, ako je Kamenné námestie. Mesto v spolupráci s Alianciou Stará tržnica, spoločnosťou Tesco a značkou LORDSHIP, rozhýbali začiatky revitalizácie roky chátrajúceho námestia v centre Bratislavy. Prvým a veľmi dôležitým krokom obnovy námestia bolo na náklady LORDSHIP a TESCO odstránenie čiernych stavieb, ktoré roky odolávali úradom a boli prekážkou revitalizácie. LORDSHIP vyhľadal a kontaktoval  vlastníkov čiernych stavieb na námestí a dohodol s nimi premiestnenie ich prevádzok mimo tohto priestoru na vlastné pozemky, čo umožnilo začiatok revitalizácie.

Ideová architektonická súťaž o novú fasádu Hotela Kyjev priniesla podnetné vstupy, jeho finálnu podobu ešte dopracujú

Ideová architektonická súťaž, ktorú na jeseň vyhlásila spoločnosť LORDSHIP, priniesla podnetné súťažné návrhy. Načrtli možný výzor budovy bývalého Hotela Kyjev a charakter verejných priestorov v jeho okolí. Porota vybrala dve práce, ktoré ocenila prvým miestom. Bodovala aj nezvyčajná skulptúrna podoba novej kancelárskej budovy s retailom. Finálna podoba budovy by mala avšak vzísť až z ďalšej spolupráce s ocenenými štúdiami. Na zadaní pre nich by chcel investor spolupracovať s novým primátorom a starostkou Starého Mesta.

Ideová architektonická súťaž priniesla možnosť širokej odbornej verejnosti zapojiť sa do procesu rekonštrukcie budovy bývalého Hotela Kyjev. Cieľom ideovej súťaže na návrh riešenia fasády bolo posunúť rozmýšľanie o výzore budovy bývalého Hotela Kyjev a nového administratívneho objektu na Špitálskej ulici bližšie k rekonštrukcii. Do súťaže sa prihlásili takmer štyri desiatky subjektov. Medzi nimi sa nachádzali medzinárodné a domáce architektonické kancelárie, ako aj dizajnéri či projektanti.

Britský investor LORDSHIP oceňuje snahu súťažiacich, ktorí prispeli svojim pohľadom na riešenie fasády budovy bývalého hotela a aj novej administratívnej budovy, ktorá by mala vzniknúť na mieste, kde dnes stojí parkovisko.
“Súťaž nám pomohla rozvinúť naše úvahy o novej fasáde. Práce boli prínosné, spolu priniesli zaujímavý pohľad na možné stvárnenie tohto verejného priestoru v centre Bratislavy,” povedal Peter Schmidt zo spoločnosti LORDSHIP.

Ideová súťaž: Chapman Taylor
Ideová súťaž: Chapman Taylor

Finálnu podobu je nutné ešte vycizelovať
Hoci porota v ideovej súťaži udelila ocenenia, investor chce s architektmi ďalej spolupracovať a ich návrhy dopracovať.
“Uvedomujeme si hodnotu budovy bývalého hotela,” vysvetlil zástupca investora Peter Schmidt a dodal, že aj z týchto dôvodov chce investor nadviazať intenzívnejšiu spoluprácu s Matúšom Vallom, novozvoleným primátorom mesta Bratislava, a taktiež novou starostkou Starého Mesta, Zuzanou Aufrichtovou.

Ideálnym výstupom spoločného postupu odborníkov z magistrátu, mestskej časti a zástupcov investora, by mohlo byť jasne komunikované zadanie pre architektonické kancelárie.
Spolupráca vyššie uvedených subjektov môže byť zároveň príkladom modelovej otvorenej komunikácie medzi mestom a developerom, o ktorú sa LORDSHIP snaží.

Ideová súťaž: Blue in Green
Ideová súťaž: Blue in Green

Ocenenie pre kancelársku budovu aj bývalý Kyjev
“Pri regulatívmi vopred definovanom tvare bodovali tie riešenia, ktoré priniesli vycizelovaný názor na dizajn fasád,” vysvetľuje postoj poroty jej člen a architekt Matej Siebert zo štúdia SIEBERT + TALAŠ. “Prinášajú na Špitálsku overený pocit mestskej ulice, pomáhajú obnoviť potenciál centra mesta,” dodáva.

Ocenenie za návrh budovy s kanceláriami, ktorá by mala vzniknúť na mieste parkoviska na Špitálskej ulici, získala architektonická kancelária KRR Architekti. Návrh tejto budovy bol podľa porotcov najviac mestotvorný, s rešpektom k mestskej štruktúre a vnášajúci rôznorodosť typickú pre historické centrum.

V prípade fasády hotela bolo preferované riešenie podľa návrhu architektonického štúdia Chapman Taylor, konkrétne ich pražskej pobočky. Sústredili sa podľa vlastných slov na nadčasovosť, udržateľnosť, vysokú flexibilitu pre dispozičné riešenie a v neposlednom rade na výrazné vylepšenie estetiky priľahlých priestorov. Oba návrhy nesú podľa Sieberta rukopis typicky britskej komerčnej architektúry, tradične dominujúcej v medzinárodných projektoch.

Ideová súťaž: Miroslav Novotný
Ideová súťaž: Miroslav Novotný

Porota sa rozhodla neudeliť druhé miesto. Tretie miesto pridelila architektonickej kancelárii Blue in Green. Špeciálna cena našla svoje miesto v rukách architekta Miroslava Novotného, ktorý použil moderné materiály na fasádu hotela, no zachováva jeho pôvodný vzhľad. Ako kontrast k nemu navrhol futuristickú administratívnu budovu bielej farby na Špitálskej ulici.
“Návrh priniesol alternatívny a veľmi výtvarný koncept. Jeho silná skulpturálnosť je odkazom na obdobie 60. rokov, no podobne ako tieto stavby menej reaguje na požiadavky funkčnosti, najmä v lamelami uzavretom parteri,” vysvetlil Siebert.

Návrhy s ambíciou vrátiť život do centra Bratislavy
Porota pozostávala z uznávaných odborníkov, ako je napríklad aj vo svete známa architekta Alena Kubová-Gauché, Matej Siebert zo štúdia SIEBERT + TALAŠ či Branislav Kaliský, ktorý je spoluautorom oceňovanej Eurovei. Verejnosť zastupovali moderátor Milan “Junior” Zimnýkoval a hudobník Martin Valihora.
“Ideovú súťaž vnímam ako pokus o čiastočne nové vizuálne riešenie,” povedala Alena Kubová-Gauché, ktorá od rekonštrukcie budovy očakáva zvýšenie urbanistických hodnôt centra mesta, atraktívnosť architektúry založenej na mestotvorných hodnotách.
Porotcu – zástupcu verejnosti, moderátora Milana “Juniora” Zimnýkovala zaujalo na prihlásených prácach rešpektovanie budovy a načrtnutie možného zdynamizovania priestoru. “Boli to návrhy, ktoré mali ambíciu vrátiť život do tejto polomŕtvej zóny z pohľadu funkčnosti,” povedal Junior podľa ktorého, by stavba mala mať ambíciu stať sa vkusnou atrakciou pre návštevníkov. V porote okrem Zimnýkovala bol aj hudobník Martin Valihora, ktorý ocenil že vo víťaznom projekte zostal návrh na námestie s priestorom pre umenie a koncerty.

Investor chce byť naďalej dobrým susedom
LORDSHIP by tiež rád nadviazal na intenzívnu spoluprácu s bývalým vedením mesta. V minulosti z nej vzišiel napríklad štart rekonštrukcie Kamenného námestia, kedy investor pomohol vypátrať majiteľov čiernych stavieb a zabezpečiť ich odstránenie z pozemkov mesta, ktoré spolufinancoval so spoločnosťou Tesco.
“Partnerom investora pri dobrom riešení musí byť mesto. Neprijatie žiadneho riešenia by len zakonzervovalo dnešný nevyhovujúci stav, ktorý spôsobuje stagnáciu celej štvrte,” povedal po ideovej súťaži porotca Matej Siebert. Podľa neho úpravy verejných priestorov čiastočne pomáhajú zlepšiť vizuálnu stránku okolia, no toto územie má oveľa väčší potenciál. “Stačí ho správnym spôsobom prebudiť,” dodal.

LORDSHIP sa bude naďalej usilovať o dialóg a transparentnú spoluprácu v súvislosti s projektom v lokalite Kamenné námestie, ako aj ďalšími aktivitami v susedstve.

FOTO: Kamenné námestie sa rýchlo mení. Pozrite sa na posledné zásahy

Keď sa spoja silní partneri, tak sa dá pohnúť aj s takým miestom, ako je Kamenné námestie. Mesto v spolupráci s Alianciou Stará tržnica, developerom LORDSHIP, či spoločnosťou Tesco rozhýbali revitalizáciu roky chátrajúceho námestia v centre Bratislavy.

S revitalizáciou Kamenného námestia začalo hlavné mesto pred štvrť rokom a v týchto dňoch dokončilo kompletne jej prvú etapu. Námestie je vyčistené, je na ňom vysadená nová zeleň, mesto ošetrilo existujúce dreviny, osadilo nové zavlažovacie kvetináče a prvú etapu ukončilo celkovou úpravou vzhľadu námestia.

Na kamennom námestí pribudli trávnaté koberce. Foto: LORDSHIP

Primátor s partnermi dodržali sľub
Bratislavský primátor spolu s partnermi, developerom LORDSHIP, spoločnosťou Tesco a Alianciou Stará tržnica dodržali sľub a s Kamenným námestím po rokoch stagnácie dokázali pohnúť. Pri revitalizácii vychádza mesto z projektu Živé námestie, ktorý bol výsledkom participatívneho procesu Bratislavčanov, občianskych združení a prevádzok v okolí námestia, vysvetlil primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. Mesto v spolupráci s Alianciou Stará tržnica pridá ešte nové lavičky a osvetlenie. Už budúci rok magistrát plánuje v ďalšej etape revitalizácie vymeniť asfaltové povrchy za dlažbu.

Magistrát pomohol aj existujúcej zeleni. Ošetril aj ikonickú paulovniu. Foto: LORDSHIP

Pred osadením lavičiek mesto ešte vyrovnalo asfaltové povrchy, v ktorých zostali diery po odstránení stánkov s rýchlym občerstvením. Asfalt však v budúcom roku kompletne vymení kamenná dlažba. Mesto navyše odstráni aj reklamné tabule tým, že nepredĺži nájomcom zmluvy.

Postup prác napĺňa očakávania autorov projektu revitalizácie a aj verejnosti
O správu ná­mes­tia sa na zá­klade ná­vrhov Alian­cie Stará trž­nica a In­šti­tútu pre dobre spra­vo­vanú spo­loč­nosť bude sta­rať hlavné mesto v spo­lu­práci s par­tnermi pô­so­bia­cimi na ná­mestí – fir­mami či pre­vádz­kami, ktoré tu pô­so­bia.

Vyčistené Kamenné námestie od čiernych stavieb nevideli Bratislavčania roky. Foto: LORDSHIP

Autori projektu Živé námestie z Aliancia Stará tržnica sú s priebehom prác, ktoré zaobstáráva mesto, zatiaľ spokojní. Prvým krokom bolo vyčistenie priestoru a teraz revitalizácia pokračuje ďalej v rámci projektu Živé námestie. Aliancia pracuje na tom, aby tu ešte pribudlo zimné sedenie a osvetlenie. Chcú naďalej participovať s mestom a primátorom pri využití budúcoročných financií na priority projektu, ktorý prepojí Kamenné námestie s Námestím SNP a ďalším okolím.

Začalo to presunutím čiernych stavieb
Prvým a veľmi dôležitým krokom obnovy námestia bolo odstránenie čiernych stavieb, ktoré roky odolávali úradom a boli prekážkou revitalizácie. Spoločnosť LORDSHIP vyhľadala a kontaktovala vlastníkov čiernych stavieb na námestí a dohodla s nimi premiestnenie ich prevádzok mimo tohto priestoru na vlastné pozemky. „Veríme, že presunutím stánkov sme pomohli odštartovať niečo, čo zmení na dobro tvár Bratislavy. Je v záujme všetkých zúčastnených strán a aj samotných Bratislavčanov, aby sme žili a pohybovali sa v pekných a kvalitných verejných priestoroch,“ uviedol zástupca spoločnosti LORDSHIP Peter Schmidt.


Rekonštruovať budovu bývalého Hotela Kyjev, búrať alebo ponechať tak?

Investor budovy bývalého Hotela Kyjev, ktorý túto stavbu vlastní od roku 2004, prišiel s viacerými návrhmi na zmenu. Tie pochádzali napríklad z medzinárodnej architektonickej súťaže, ktorá dala novú tvár celému okoliu. Avšak investor LORDSHIP narazil na jeden veľký problém. Aj keď chcel priestor pretvoriť komplexne, nebol jeho jediným vlastníkom. Všetky predstavy o komplexnej rekonštrukcii preto časom zlyhali.

Hľadajú riešenie, s ktorým bude súhlasiť väčšina
Po rokoch čakania spoločnosť LORDSHIP predstavila v decembri 2017 plány s rekonštrukciou budovy bývalého Hotela Kyjev. Reakcie niektorých architektov v tej dobe viedli k
spusteniu petície “Verejná výzva vedeniu Pamiatkového úradu SR na vyhlásenie Komplexu na Kamennom námestí v Bratislave za Národnú kultúrnu pamiatku”. Ale aj cez snahu zapojiť architektov a odbornú verejnosť zo škôl a Českej republiky, sa pod petíciu podpísalo len 355 ľudí. Išlo už o druhý neúspešný pokus. Ten prvý stopol samotný Pamiatkový úrad Slovenskej republiky ešte v roku 2013, ktorý odmietol vyhlásiť komplex za Národnú kultúrnu pamiatku.

Investor sa vzhľadom na majetkové pomery v priestoroch Kamenného námestia rozhodol pre menší zásah do tváre Bratislavy. Budove bývalého hotela chce vdýchnuť nový život a priestor zrekonštruovať. V súčasnosti pripravuje architektonickú ideovú súťaž na výzor fasády. Súťaž by mala dať odpoveď na to, ako zrekonštruovaná budova bude vyzerať. Rekonštrukcia by okrem iného mala priniesť aj presunutie parkovacích miest pod zem, či vytvorenie nového námestia v trojuholníku ulíc Rajská a Cintorínska – na mieste zásobovacej rampy do podzemia.

Čierne stavby z Kamenného námestia miznú. Otvorí sa cesta rekonštrukcii

Zbúrať alebo odstrániť čierne stavby nebýva často jednoduché. Je potrebné vyriešiť viaceré problémy počnúc právnou kvalifikáciou (teda či je to neoprávnená alebo nepovolená stavba) po náklady a v niektorých prípadoch býva zložité aj identifikovať majiteľa. Čierne stavby na Kamennom námestí dlhé roky odolávali snahe úradov o ich odstránenie. Dôvodom bola napríklad nedostupnosť majiteľov či ich pobyt mimo Slovenskej republiky. To sa však aj vďaka úsiliu spoločnosti LORDSHIPhlavného mesta podarilo zmeniť.

Developer poskytol priestor pre sťahovanie
Stánky s rýchlym občerstvením, čierne stavby, presťahujú do priestoru, ktorý patrí investorovi budovy bývalého Hotela Kyjev. Vďaka tomu sa otvára cesta pre hlavné mesto k revitalizácii Kamenného námestia. LORDSHIP tým plní sľub a snaží sa aj takýmto spôsobom pomôcť magistrátu. „Veríme, že presunutie stánkov s rýchlym občerstvením otvorí mestu cestu k rekonštrukcii Kamenného námestia, ktorú dotiahne spolu s odborníkmi z Aliancie Stará tržnica do úspešného konca. Je v záujme všetkých zúčastnených strán a aj samotných Bratislavčanov, aby sa tak stalo čo najskôr,“ povedal zástupca spoločnosti LORDSHIP Peter Schmidt.

cierne stavby
Stánok z centra Kamenného námestiasa presťahoval na pozemky investora. Mesto tak má otvorenú cestu k revitalizácii. Foto: LORDSHIP

Kamenné námestie pre obyvateľov
Revitalizáciu Kamenného námestia umožní aj finančný príspevok súkromného developera mestu. Odstránenie nelegálnych stavieb finančne podporí aj spoločnosť Tesco.
Vynovené námestie bude slúžiť nielen na oddych, ale bude zároveň funkčným a prístupným mestským priestorom. Novú tvár mu dodajú aj prvky z projektu Živé námestie, ktorého autormi sú aktivisti a odborníci z občianskeho združenia Aliancia Stará tržnica. Združenie má za sebou úspešnú obnovu rovnomenného objektu v bratislavskom centre.


LORDSHIP pripravuje aj projekt nového námestia so zameraním na kultúru a umenie, ktoré bude s revitalizovaným Kamenným námestím v tesnom susedstve. Oba priestory budú vytvárať jedinečnú kombináciu, vďaka ktorej sa tu bude môcť cítiť dobre každý obyvateľ aj návštevník hlavného mesta.

Kvalitná rekonštrukcia dokáže pomôcť ikonickým stavbám mesta

Parkhotel Praha v pôvodnom šate
Hotel Zdeňka Edela a Jiřího Lavičku bolo podľa odborníkov citlivo zasadený do okolia a na dlhé obdobie stal symbolom modernej architektúry v Československu. V 80. a 90. rokoch sa na stavbe vykonalo niekoľko nevhodných zásahov, avšak noví majitelia sa v roku 2013 rozhodli takpovediac vrátiť k základom.

Veľmi nákladná a nutná rekonštrukcia zahŕňala napríklad aj výrobu replík pôvodného nábytku. Nedávno však hotel prevzal nový hotelový operátor. Cieľovou skupinou siete Mama Shelter sú mileniáli. Interiér prešiel veľkými zmenami, aby tejto vekovej kategórii učaroval. Tienidlá svietidiel sú napríklad vytvorené z komixových postavičiek a podobne.

Košický Slovan
Rekonštrukcia Parkhotelu Praha má svoj slovenský náprotivok. Je ňou košický bývalý hotel Slovan, dnes patriaci do siete Doubletree by Hilton. Stavať sa začal v roku 1965 podľa projektu architektov Jiřího Drahoša a Ivana Matušíka, autora bývalého Hotela Kyjev v Bratislave.

V roku 2007 sa začalo s tiež veľmi žiadanou a nutnou rekonštrukciou hotela. Impulzom boli Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, ktoré sa konali v roku 2011. Stavba dostala nový obklad, zmenilo sa aj umiestnenie vchodu. To všetko napomohlo k pozitívnemu vnímaniu tejto budovy.

Tragédia Olympiku
Pražský hotel Olympik bol pôvodne zamýšľaný ako ubytovacie zariadenie pre športovcov, ktorí by sa zúčastnili letných olympijských hier v Prahe. Mali sa konať v roku 1980, no keď kandidovala aj Moskva, Praha svoju kandidatúru stiahla. Stavba hotela však už bola v plnom prúde a na začiatku 70. rokov mohol prijať prvých hostí.

Na fasáde by sa mal nachádzať staroveký motív, obyvatelia však vidia skôr pripomienku požiaru. Foto: hotels.com

26. mája 1995 v budove vypukol požiar, ktorý pripravil o život dokopy osem ľudí. V roku 2015 získala budova novú fasádu, ktorá podľa svojich autorov mala vychádzať z gréckej mytológie. Podľa početných kritikov však pripomína oheň. Celá fasáda sa stala terčom kritiky a posmechu.

Budúcnosť jednej z bratislavských dominánt
Podobný krok čaká čoskoro aj bývalý Hotel Kyjev v Bratislave. V prieskume, ktorý sa konal koncom minulého roku, sa väčšina Bratislavčanov vyjadrila, že by si želala budovu zmodernizovať. Vlastník budovy, spoločnosť LORDSHIP, krátko na to ohlásil zámer budovu zrekonštruovať a vytvoriť aj nové námestie. Aký bude mať zmodernizovaná budova nakoniec výzor ešte nie je jasné, pretože developer chce dať priestor architektom, aby mohli prezentovať svoju víziu fasády zmodernizovanej budovy a preto sa investor čoskoro chystá vypísať súťaž. LORDSHIP verí, že takto zabezpečí to, aby vzniklo aj po rekonštrukcii kvalitné dielo a nie len lacné a nevkusné riešenie fasády.
 

Čo si o tom myslíte vy? Podeľte sa s nami v diskusii na facebookovej stránke Nové Kamenné námestie.

Bývalý Hotel Kyjev a aj jeho okolie dostanú nový šat

Zmeny by sa mal dočkať najmä bývalý Hotel Kyjev, ktorý je dominantou zóny. Priestor dostanú okrem iného zelené plochy, kultúrne podujatia, oddychová časť – všetko prvky, ktoré verejnosť na tomto mieste očakáva podľa prieskumu, ktorý v decembri 2017 na vzorke 500 respondentov realizovala výskumná agentúra STEM /MARK. Mnohé požiadavky vyplývajúce z prieskumu sú zapracované na nových vizualizáciách spoločne s jednou z uvažovaných variant novej fasády rekonštruovaného Hotela Kyjev.

Britská spoločnosť LORDSHIP vlastní budovu bývalého Hotela Kyjev od roku 2004. Investor hľadal už od začiatku spôsob, ako zmeniť tvár Kamenného námestia a vytvoriť moderný, funkčný a príjemný priestor. Paradoxne, to bolo najväčšou brzdou. Spoločnosť LORDSHIP sa pozerala na oblasť Kamenného námestia ako na jeden funkčný celok, kde nechcela robiť len čiastkové zásahy. Investorovi sa bohužiaľ nepodarilo presvedčiť príslušné orgány na zmenu územného plánu a preto od prvotných ideí musel odstúpiť a sústrediť sa len na plochu okolo bývalého Hotela Kyjev.

Autá presťahujeme pod zem, vrátime život do centra

Investor plánuje rekonštruovať budovu bývalého hotela a spraviť z nej moderne vyzerajúci komplex, hodný centra európskej metropoly. „Sme veľmi radi, že môžeme zlepšiť centrálnu časť Bratislavy a dať jej nový, moderný výzor,“ povedal architekt Branislav Kaliský zo štúdia A1 ReSpect, ktoré stojí aj za oceňovaným dizajnom Eurovea. Či bude výšková budova slúžiť opäť ako hotel, nie je ešte jasné. V hre je vytvorenie bytových jednotiek či kancelárskych priestorov. Obchodné jednotky budú situované na dolných podlažiach.

K budove bývalého hotela pribudne v súlade s územným plánom zóny kancelárska budova, ktorá si nájde miesto na časti dnešného parkoviska, ktoré lemuje Špitálska ulica.
LORDSHIP plánuje pri rekonštrukcii bývalého hotela presťahovať parkovanie z ulíc pod zem a zabrániť tak kolíziám chodcov s automobilmi. „Vykonali sme dopravnú štúdiu, v rámci ktorej bolo posúdených 12 križovatiek v bezprostrednom okolí,“ povedal riaditeľ spoločnosti LORDSHIP Rostislav Novák. Parkovanie sa presunie pod zem, vďaka čomu bude v uliciach parkovať menej áut.

Okrem toho plánuje investor vytvoriť pre Bratislavčanov úplne nové námestie v trojuholníku ulíc Rajská a Cintorínska. V súčasnosti je na tomto mieste nefunkčná rampa do podzemia, pri ktorej sa stretávajú rôzne živly. V budúcnosti dostane tento priestor úplne novú komunitnú a kultúrnu tvár. Námestie bude tvoriť zónu pulzujúcu mestským životom a umením. LORDSHIP sem chce umiestniť pódium pre pouličnú hudbu, galériovú kaviareň a ďalšie aktivity.

Odborno-verejná diskusia o podobe bývalého Hotela Kyjev a Kamenného námestia

Presne pred týždňom zorganizoval britský investor stretnutie s odbornou verejnosťou a bratislavskými aktivistami, napríklad z Aliancie Stará Tržnica. O podobe Kamenného námestia a budov v jeho okolí prišla diskutovať hlavná architektka mesta Bratislava Ingrid Konrad, starosta mestskej časti Staré Mesto Radoslav Števčík, viacerí architekti či urbanisti, a mnohí ďalší.
„Počúvame názory odbornej verejnosti aj obyvateľov Bratislavy. Chceme vytvoriť priestor, ktorý bude nielen funkčný, ale aj estetický a bude spĺňať potreby dnešnej doby. Naše plány sme preto v rámci verejnej participácie ako prvým odkomunikovali širšej odbornej verejnosti, a zástupcom samosprávy. Pripomienkami a námetmi, ktoré odzneli v rámci diskusie, sa už zaoberáme,“ zhrnuje závery okrúhleho stola Rostislav Novák.
Investor verí, že spoločnými silami sa podarí vytvoriť nový mestský priestor, ktorý poskytne oddych a zábavu pre všetkých občanov a návštevníkov Bratislavy.

Decembrový prieskum ukázal postoj Bratislavčanov

Rozsiahly prieskum vykonala začiatkom decembra agentúra Stem/Mark na vzorke 500 respondentov z Bratislavy. „Výsledky prieskumu sme dôkladne analyzovali a zisťovali realizovateľnosť pripomienok. Na viaceré prvky už skôr zareagovali občianski aktivisti, s ktorými budeme spolupracovať na revitalizácii celého priestoru,“ vysvetlil Rostislav Novák. Najhlavnejším posolstvom celého prieskumu je, že Bratislavčania nie sú spokojní so súčasným stavom. Za oblasť Kamenného námestia sa hanbia skoro tak, ako za Hlavnú vlakovú stanicu či niekdajšiu stanicu pre autobusy na Mlynských Nivách. Aj preto chce LORDSHIP čiastočne investovať aj do verejných priestorov, ktoré nevlastní a prispeje na revitalizáciu Kamenného námestia. Tu je pripravený zahájiť čo najskôr v spolupráci s mestom, občianskymi aktivistami a architektmi. Preto iniciatívne vypracoval konkrétny plán revitalizácie a predložil mestu k posúdeniu. Nakoľko sa však jedná o pozemky vo vlastníctve mesta, musí počkať na jeho odsúhlasenie

Pribudnúť majú najmä zelené plochy. Práve zelených plôch sa verejnosť v rámci prieskumu dožadovala najčastejšie. Súčasťou návrhu je aj odstránenie nevzhľadných stánkov a oprava povrchu námestia tak, aby bolo plynule prepojené s historickým centrom a vytváral jednu pešiu zónu spolu s Námestím Slovenského národného povstania. Práve projekt „Živé námestie“ od Aliancie Stará Tržnica je dobrým príkladom toho, ako môže vyzerať moderný verejný priestor.
Kamenné námestie by tak malo po revitalizácii vytvoriť dôstojnú a pokojnú zónu uprostred hlavného mesta.

© 2023 - Kamenné námestie

Vytvoril ramino.sk