Petícia za rekonštrukciu Hotela Kyjev a jeho okolia

Hotel  Kyjev a jeho okolie na svoju príležitosť zmeniť svoj vzhľad a byť príjemným, čistým a kultúrnym miestom v centre hlavného mesta stále čakajú. Rovnako tak aj tisíce obyvateľov Bratislavy, ktorí v okolí žijú alebo priestorom denne prechádzajú. Budova a jej okolie je dnes v stave, ktorý si vyžaduje skoré riešenie v spolupráci investora a magistrátu, ako zástupcu obyvateľov Bratislavy.

Preto sa obraciame na vás, verejnosť s výzvou, aby sme dali mestskému zastupiteľstvu, vedeniu magistrátu a investorovi hotela úlohu aktívne spolupracovať a riešiť problém, ktorý by nemal byť ľahostajný nikomu.

Petíciou žiadame  kompetentných v novom vedení mesta, aby spolu s investorom vypracovali plán konkrétnych krokov, ktoré povedú k rozvoju tohto priestoru a rekonštrukcii budovy bývalého Hotela Kyjev a jeho okolia.

Petíciu môžete podporiť aj on-line na adrese: https://www.peticie.com/peticia_za_rekontrukciu_hotela_kyjev_a_jeho_okolia

AD Denník N: Dáni svoj hotel Kyjev zrekonštruovali ako poctu pôvodnému vzhľadu, my ho ideme zničiť

Aj preto sa chceme vyjadriť k názorom, ktoré autor Denníka N publikoval v internetovom vydaní novín 26. februára 2019. Radi by sme priniesli aj náš pohľad a rozšírili diskusiu o budúcnosti centrálneho priestoru Bratislavy.

Spoločnosť LORDSHIP je vlastníkom bývalého Hotela Kyjev už 15 rokov.
Za tú dobu sme sa opakovane – a vždy v spolupráci s vedením mesta a
magistrátu – snažili budovu i priestor, v ktorom sa nachádza,
revitalizovať a zmodernizovať. To, aké bude územie Kamenného
námestia, dnes závisí najmä od dohody mesta s investorom.
S novým vedením Bratislavy i Starého Mesta sme sa už ako zástupcovia
spoločnosti LORDSHIP stretli a v spolupráci chceme naďalej pokračovať.
Cieľom nie je a ani nikdy nebola “lacná ubytovňa”.
Aby budova bývalého hotela a centrálna oblasť mesta opäť ožila, musí
prejsť dôkladnou rekonštrukciou. Preto napríklad plánujeme prebudovať
trojuholník ulíc Rajská a Špitálska, kde je dnes nefunkčná rampa do
podzemia. Na jej mieste vznikne nové námestie. Parkovanie sa presunie
z povrchu pod zem, kde vieme navýšiť dnešných približne sto miest na
výrazne vyššie množstvo.
Nič podobné sme nikdy netvrdili a voči podobným zavádzajúcim
interpretáciám sa musíme ohradiť. Rozumieme tomu, že by autor
článku chcel vidieť budovu bývalého Hotela Kyjev v pôvodnej podobe,
avšak táto stavba nespĺňa viaceré dnešné technické, ani bezpečnostné
kritériá.
Dáni pri prestavbe odkazovali na Arneho Jacobsena, keďže pracovali s
dedičstvom svetoznámeho architekta a dizajnéra a vôbec prvého
dizajnového hotela na svete.
Majitelia hotela Radisson Collection SAS Royal Hotel v Kodani sa pri jeho
rekonštrukcii i prevádzke môžu oprieť o ekonomický potenciál
mimoriadne početných fanúšikov dizajnu Arneho Jacobsena.
Už pred prestavbou bola jediná zachovaná izba v pôvodnej podobe
beznádejne vybookovaná, ako sám autor uvádza v článku Denníka N.
Kladieme si však legitímnu otázku, či je realistické očakávať podobný
záujem o dizajnový hotel predovšetkým zahraničnej klientely aj
v prípade budovy bývalého Hotela Kyjev? Aj keď sa bratislavský hotel nápadne
podobá na ten kodanský, dosahuje dielo v Bratislave rovnaké kvality?
Kým Arne Jacobsen v Kodani navrhol hotel od príborov až po dizajnové
stoličky, v prípade Ivana Matušíka môžeme hovoriť o inšpirácii. Aj sám
autor článku píše o diele, ktorého podobnosť s kodanským hotelom
“bude už navždy kontroverznou”. Stačí si porovnať dodnes zachovanú
izbu v Kodani s tou v Bratislave.
Historická hodnota bývalého Hotela Kyjev je diskutabilná. Posudzoval ju
príslušný Pamiatkový úrad a skonštatoval, že budova nemá náležitosti
na to, aby bola vyhlásená za pamiatku. Dokonca aj druhá výzva, ktorú
iniciovalo DOCOMOMO, nenašla širokú podporu medzi architektmi a
odbornou verejnosťou. Za zapísanie Hotela Kyjev ako pamiatky sa
priklonilo len 355 ľudí, medzi ktorými boli nie len odborníci a architekti,
ale aj žiaci škôl.
Nesúhlasíme ani s interpretáciou, že hrubá čiara je manipulatívne
vyjadrenie. Spoločnosť LORDSHIP za takmer 15 rokov vlastníctva do
budovy investovala nemalé prostriedky a budova jej nie je ukradnutá.
Organizovali sme viacero architektonických súťaží, viedli diskusie s
odbornou verejnosťou, Bratislavčanmi a aj ich zástupcami, snažili sme sa
o zmenu územného plánu a zodpovedný a transparentný prístup.
Spolupracujeme s našimi susedmi. Odštartovali sme revitalizáciu
Kamenného námestia presunutím či zbúraním čiernych stánkov,
podporili sme Dobrý trh, aktivity k augustu ‘68 či Street Art Festival,
ktorého výsledok dodnes zdobí budovu bývalého hotela.

Sme v tomto priestore už 15 rokov a naďalej sa úprimne snažíme nájsť cestu, ako oživiť centrálny bratislavský priestor v súlade s potrebami mesta a aj preto sa magistrátu pýtame, ako ďalej. Po takej dlhej dobe je totiž výsledok stále neistý.

Úprimne dúfame, že sa Bratislavčania po dohode investora s predstaviteľmi hlavného mesta dočkajú rekonštrukcie, z ktorej vznikne zaujímavý a originálny projekt.


Investor Hotela Kyjev rokoval s primátorom Bratislavy a starostkou Starého Mesta

Motiváciou majiteľa budovy bývalého Hotela Kyjev ku stretnutiu s novým vedením mesta je snaha o transparentné riešenie investorských zámerov v centre Bratislavy. Ten verí, že konečná podoba tohto priestoru by mala vzísť práve z diskusie so zástupcami Bratislavčanov. O to, ako bude tento priestor vyzerať o štyri roky, sa tak môžu výrazne pričiniť obe strany, developer i dnešné vedenie mesta.

K zmene by mohlo prísť po viac ako 15 rokoch

Súčasný majiteľ Jonathan Jackson informoval pána primátora Valla spolu s pani starostkou Aufrichtovou, že sa už dvakrát snažil v spolupráci s mestom o zmenu územného plánu celého bloku č. 17/9 zóna Dunajská, ktorá by pomohla riešiť súčasný a nikomu nevyhovujúci stav.

V trojuholníku ulíc Rajská a Špitálska by mohlo vzniknúť nové námestie. Vizualizácia: LORDSHIP

V priebehu posledných 15 rokov, odkedy je budova Hotela Kyjev v jeho vlastníctve, ku zmene neprišlo. “Aj preto sme sa rozhodli postupovať v rámci regulatív súčasného platného územného plánu a zamýšľame budovu bývalého hotela zrekonštruovať v súlade s ním. Na mieste dnešného parkoviska plánujeme realizáciu nového administratívneho objektu,” povedal na stretnutí Jonathan Jackson.

Parkovanie by zákazníci našli v podzemných garážach, kde sa súčasný počet parkovacích miest približne späťnásobí. Zároveň by chcel investor v trojuholníku ulíc Rajská a Špitálska, kde je dnes nefunkčná rampa do podzemia, vytvoriť nové námestie pre Bratislavčanov. To by plynulo nadväzovalo na Kamenné námestia a Námestie SNP, ktoré chce mesto revitalizovať podľa projektu Živé námestie.

Obytné domy, ktoré investor vlastní v priestore Kamenného námestia, by v budúcnosti nahradili byty dizajnovo zapadajúce do zrekonštruovanej zóny.

Súčasná fasáda na budove bývalého Hotela Kyjev nespĺňa moderné tepelno-izolačné a ďalšie technické kritéria. Foto: LORDSHIP

Terajší technický a konštrukčný stav nedovoľuje veľa

Vlastník budovy bývalého hotela Kyjev informoval primátora a starostku, že sa už stretol na rokovaniach s novým majiteľom obchodného domu Georgom Trabelssiem. Developer LORDSHIP je ochotný sa podieľať na spoločnom postupe s majiteľom obchodného domu Tesco. Taktiež hľadať s ním cestu k rekonštrukcii oboch objektov na Kamennom námestí. Ak chcú mať obyvatelia Bratislavy funkčný verejný priestor v okolí hotela, je nutné zasiahnuť aj do jeho výzoru. Súčasná fasáda na budove bývalého Hotela Kyjev totiž nespĺňa moderné tepelno-izolačné a ďalšie technické kritéria, a preto je potrebné ju pri rekonštrukcii vymeniť.

Rekonštrukcia, ktorá by zachovávala pôvodný stav, prípadne sa od neho odchyľovala len minimálne, by dovoľovala otvoriť iba napríklad hotel nízkej kategórie, respektíve prechodné ubytovanie. Preto investor žiada mesto o spoluprácu pri projekte. Primátor Matúš Vallo zdôraznil, že priestor Kamenného námestia je pre hlavné mesto veľmi cenným územím, v ktorom treba riešiť bezpečnosť, kvalitu verejného priestoru a mestotvorné funkcie v úzkej nadväznosti na priľahlé Námestie SNP. V tejto súvislosti hlavné mesto pripraví vstupy do ďalšej diskusie a zosumarizuje kľúčové problémy a požiadavky, ktoré by riešenie Kamenného námestia, budov hotela Kyjev a bývalého Prioru mali z hľadiska verejného záujmu rešpektovať.

Investor, ktorý chce byť aj dobrým susedom

Veríme, že úlohou investora nie je len vytvoriť kvalitnú budovu, ale budovať aj vzťah ľudí k miestu, kde investujeme. Iba ak bude lokalita Kamenného námestia atraktívna a príťažlivá, tak len vtedy bude náš projekt úspešný. A aj preto spájame naše sily s partnermi a pokúšame sa budovať a prispievať k lepšiemu životu v lokalite.

  • Poskytli sme pomocnú ruku Dobrému trhu a vyhradili sme pre nich bezplatne väčšinu parkovacích miest z našich kapacít. Aj vďaka tomu sa mohol konať najväčší Dobrý trh v histórii.
  • Fasádu bývalého hotela dnes zdobí jedno z najväčších streetartových diel na svete v podaní umelca Lousyho Aubera. Steny budov, ktoré vlastníme v okolí, sú ozdobené pouličným umením vďaka spolupráci s Bratislava Streetart festival.
  • Poskytnutím fasády sme tiež podporili kampaň pripomínajúcu 50. výročie augustovej okupácie z roku 1968. Na fasáde sa premietali hlavné posolstvá kampane NEROZUMIEME. Tá pripomínala, že augustovú inváziu spáchali naši vtedajší spojenci na čele so Sovietskym zväzom. Je to totiž podľa nás vec občianskej a spoločenskej zodpovednosti. Sú udalosti v našej nedávnej minulosti, z ktorých sa musíme neustále učiť a táto patrí medzi tie najdôležitejšie.
  • Keď spojíme sily, tak sa dá pohnúť aj takým miestom, ako je Kamenné námestie. Mesto v spolupráci s Alianciou Stará tržnica, spoločnosťou Tesco a značkou LORDSHIP, rozhýbali začiatky revitalizácie roky chátrajúceho námestia v centre Bratislavy. Prvým a veľmi dôležitým krokom obnovy námestia bolo na náklady LORDSHIP a TESCO odstránenie čiernych stavieb, ktoré roky odolávali úradom a boli prekážkou revitalizácie. LORDSHIP vyhľadal a kontaktoval  vlastníkov čiernych stavieb na námestí a dohodol s nimi premiestnenie ich prevádzok mimo tohto priestoru na vlastné pozemky, čo umožnilo začiatok revitalizácie.

Kamenné námestie môže byť dobrým miestom pre Bratislavčanov

Kvalitný verejný priestor musí byť na prvom mieste vytvorený pre obyvateľov mesta. Pod touto základnou definíciou si ale každý predstaví niečo iné. Niekto chce mať pokoj vo svojom byte, iní ľudia by najradšej mali schodíky z obývačky rovno do obľúbeného baru.

Ako by mala vyzerať budova bývalého hotela? Odpoveď by mal vymyslieť investor s mestom. Foto: LORDSHIP

Verejný priestor určuje aj to, ako sa k sebe ľudia správajú. Posledné dekády boli poznačené tým, že komunistický režim a potom po revolúcii nezodpovední developeri, často bezohľadne postavili svoje budovy a verejný priestor okolo zanedbávali. V spoločnosti LORDSHIP si myslíme, že situácia má byť úplne iná. Verejný priestor je aj pre nás, ako investora, dôležitý. Definuje hodnoty ktoré rešpektujeme a za ktorými stojíme, lebo  dávajú pridanú hodnotu nášmu projektu. Je rozdiel či kráčame mestom po kvalitnom chodníku v príjemnom prostredí alebo či sa obávame priestorom vôbec prejsť. Kamenné námestie preto musí prejsť zmenou.

dobry trh
Na Dobrom trhu sa zástupcovia investora rozprávali s desiatkami ľudí. Foto: LORDSHIP

Radi by sme priniesli nové námestie
Aj na toto všetko myslíme, pri tvorbe konceptu rekonštrukcie priestoru okolo bývalého Hotela Kyjev. Súčasťou nášho projektu je nové námestie s umeleckým zameraním, ktoré by sa malo stať práve takýmto mestským priestorom, na aké sú zvyknutí obyvatelia západných metropol. Vzniknúť má v trojuholníku ulíc Rajská a Špitálska, kde existuje dnes nefunkčná rampa do podzemia. Kamenné námestie tak dostane svojho menšieho, ale o to zaujímavejšieho suseda.

S parkovaním presunutým pod zem sa Bratislavčania môžu cítiť bezpečne na chodníkoch a užívať si vizuálnu i hudobnú produkciu, všetko s možnosťou kofeínového občerstvenia.

Nové námestie tak prinesie úplne iný ráz priestoru pri nákupnom dome a bývalom hoteli a pomôže vrátiť život späť do centra Bratislavy.

namestie umelcov
Nové námestie by malo vzniknúť v trojuhoľníku ulíc Rajská a Špitálska. Vizualizácia: Chapman-Taylor

Súčasťou novej budovy na terajšom parkovisku bude aj parter, ktorý bude pre chodcov čímsi ako prekrytou ulicou. V lete príjemne chladná, v zime vyhriata, s možnosťami pre nákup a aj občerstvenie.

Podajme si ruky
Premeniť jeden z hlavných priestorov mesta na také miesto, ktoré bude obľúbenou zastávkou a miestom trávenia voľného času všetkých obyvateľov Bratislavy sa zdá byť takmer nemožné. No dejiny nás učia, že ak si všetky strany dokážu sadnúť k jednému stolu, nemožné sa stáva veľmi pravdepodobným. Pevne veríme, že si tak s novým vedením mesta a mestskej časti budeme môcť podať čokoskoro  ruky a že Kamenné námestie dostane podobu, ktorú si tento priestor v meste zaslúži.

Dobrý sused: LORDSHIP podporil Dobrý trh, pomôže aj ľuďom bez domova

Veríme, že úlohou investora je nielen vytvoriť kvalitnú budovu, ale aj budovať vzťah ľudí k miestu, kde investujeme. Náš projekt bude úspešný len vtedy, ak bude aj lokalita Kamenného námestia kultúrnym a atraktívnym priestorom. A aj preto spájame naše sily s partnermi a snažíme sa prispievať k lepšiemu životu v tomto mieste.

Dobrý developer je ako dobrý sused – podá pomocnú ruku, keď to potrebujete. Preto sa LORDSHIP rozhodol podporiť doteraz najväčší Dobrý trh, ktorý sa bude konať 16. decembra na Námestí SNP. Organizátorom v období predvianočnej nákupnej horúčky umožnil využiť viac ako polovicu parkovacích kapacít na Špitálskej ulici, čo im pomôže v jednoduchšej logistike.

Prispejte kúpou originálneho medovníka
Na Dobrom trhu bude aj stánok LORDSHIP, konkrétne pred Starou Tržnicou. Návštevníci si v ňom budú môcť za dobrovoľný príspevok kúpiť jedinečné medovníky s dizajnom streetart diela od Lousyho Aubera, ktoré zdobí fasádu budovy bývalého hotela. Všetky vyzbierané peniaze pôjdu na pomoc ľuďom bez domova. Odovzdáme ich občianskemu združeniu Vagus. Medovníky pre vás napiekli a ozdobili v Slovenskej chránenej dieľni.


Veríme, že sa za nami v stánku zastavíte. Okrem podporenia chránenej dielne a OZ Vagus sa môžete s nami porozprávať na tému rekonštrukcie budovy bývalého hotela, prispieť svojim názorom na tabuľu nápadov alebo sa spýtať na všetko, čo vás zaujíma o téme rekonštrukcie, vybudovania nového Námestia umelcov, či revitalizácie Kamenného námestia.

Tvorte s nami budúcnosť Kamenného námestia
Zastávame názor, že výsledný vzhľad premeny Hotela Kyjev môže vzísť len z dialógu investora so zástupcami mesta a mestskej časti Staré Mesto. Našim cieľom je, aby sme sa v novom roku stretli a otvorene o diskutovali o najlepšom riešení.

Zastavte sa za nami 16.12.2018 na Dobrom trhu od 10:00 do 20:00. Tešíme sa na vás.  

LORDSHIP podporou Dobrého trhu pokračuje v podpore kultúrno-spoločenských aktivít ako je pravidelný Streetart Fest, či kampaň NEROZUMIEME, ktorá sa konala v auguste ako spomienka na 50. výročie okupácie Československa.


FOTO: Kamenné námestie sa rýchlo mení. Pozrite sa na posledné zásahy

Keď sa spoja silní partneri, tak sa dá pohnúť aj s takým miestom, ako je Kamenné námestie. Mesto v spolupráci s Alianciou Stará tržnica, developerom LORDSHIP, či spoločnosťou Tesco rozhýbali revitalizáciu roky chátrajúceho námestia v centre Bratislavy.

S revitalizáciou Kamenného námestia začalo hlavné mesto pred štvrť rokom a v týchto dňoch dokončilo kompletne jej prvú etapu. Námestie je vyčistené, je na ňom vysadená nová zeleň, mesto ošetrilo existujúce dreviny, osadilo nové zavlažovacie kvetináče a prvú etapu ukončilo celkovou úpravou vzhľadu námestia.

Na kamennom námestí pribudli trávnaté koberce. Foto: LORDSHIP

Primátor s partnermi dodržali sľub
Bratislavský primátor spolu s partnermi, developerom LORDSHIP, spoločnosťou Tesco a Alianciou Stará tržnica dodržali sľub a s Kamenným námestím po rokoch stagnácie dokázali pohnúť. Pri revitalizácii vychádza mesto z projektu Živé námestie, ktorý bol výsledkom participatívneho procesu Bratislavčanov, občianskych združení a prevádzok v okolí námestia, vysvetlil primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. Mesto v spolupráci s Alianciou Stará tržnica pridá ešte nové lavičky a osvetlenie. Už budúci rok magistrát plánuje v ďalšej etape revitalizácie vymeniť asfaltové povrchy za dlažbu.

Magistrát pomohol aj existujúcej zeleni. Ošetril aj ikonickú paulovniu. Foto: LORDSHIP

Pred osadením lavičiek mesto ešte vyrovnalo asfaltové povrchy, v ktorých zostali diery po odstránení stánkov s rýchlym občerstvením. Asfalt však v budúcom roku kompletne vymení kamenná dlažba. Mesto navyše odstráni aj reklamné tabule tým, že nepredĺži nájomcom zmluvy.

Postup prác napĺňa očakávania autorov projektu revitalizácie a aj verejnosti
O správu ná­mes­tia sa na zá­klade ná­vrhov Alian­cie Stará trž­nica a In­šti­tútu pre dobre spra­vo­vanú spo­loč­nosť bude sta­rať hlavné mesto v spo­lu­práci s par­tnermi pô­so­bia­cimi na ná­mestí – fir­mami či pre­vádz­kami, ktoré tu pô­so­bia.

Vyčistené Kamenné námestie od čiernych stavieb nevideli Bratislavčania roky. Foto: LORDSHIP

Autori projektu Živé námestie z Aliancia Stará tržnica sú s priebehom prác, ktoré zaobstáráva mesto, zatiaľ spokojní. Prvým krokom bolo vyčistenie priestoru a teraz revitalizácia pokračuje ďalej v rámci projektu Živé námestie. Aliancia pracuje na tom, aby tu ešte pribudlo zimné sedenie a osvetlenie. Chcú naďalej participovať s mestom a primátorom pri využití budúcoročných financií na priority projektu, ktorý prepojí Kamenné námestie s Námestím SNP a ďalším okolím.

Začalo to presunutím čiernych stavieb
Prvým a veľmi dôležitým krokom obnovy námestia bolo odstránenie čiernych stavieb, ktoré roky odolávali úradom a boli prekážkou revitalizácie. Spoločnosť LORDSHIP vyhľadala a kontaktovala vlastníkov čiernych stavieb na námestí a dohodla s nimi premiestnenie ich prevádzok mimo tohto priestoru na vlastné pozemky. „Veríme, že presunutím stánkov sme pomohli odštartovať niečo, čo zmení na dobro tvár Bratislavy. Je v záujme všetkých zúčastnených strán a aj samotných Bratislavčanov, aby sme žili a pohybovali sa v pekných a kvalitných verejných priestoroch,“ uviedol zástupca spoločnosti LORDSHIP Peter Schmidt.


Kamenné námestie je príbehom Bratislavy v 20. storočí

Matej Siebert z architektonického štúdia SIEBERT + TALAŠ je jedným z porotcov v ideovej súťaži na fasádu budovy bývalého Hotela Kyjev. Pýtali sme sa ho, ako vníma budovu samotnú, súťaž, či Kamenné námestie.

Prečo ste prijali ponuku účastniť sa v porote na ideový návrh riešenia fasády budovy bývalého Hotela Kyjev?
Pred niekoľkými rokmi sme boli súčasťou širšieho tímu, ktorý chcel zlepšiť územie v okolí a samotné Kamenné námestie. Napriek tomu, že naše aktivity a návrh krokov riešenia vážnych urbanistických problémov tohto územia nebol prijatý, stále pociťujem istú spätosť s otvorenými otázkami tejto časti mesta.

Ako vnímate priestor, v ktorom sa budova bývalého hotela nachádza?
Okolo Kamenného námestia existuje mnoho mýtov a príbehov s veľmi silným nábojom. Vždy to bol stred mesta a ľudia tu prinášali mnoho aj nesúrodých, často chaotických kultúrnych vrstiev. V koncentrovanej forme je to aj príbeh Bratislavy v 20. storočí so všetkými vrcholmi a následnými pádmi, začatými a nedokončenými konceptami.
Už samotný názov „Kamenné námestie“ označuje niečo, čo zaniklo pred 40 rokmi asanáciou pôvodných budov.
Príbeh Kamenného námestia zostáva otvorený a je na nás všetkých, ako bude pokračovať.

Ako vnímate budovu samotnú?
Otázke komplexu hotela sme sa v minulosti podrobne venovali, spracovali sme viacero analýz architektonického potenciálu. Poučné bolo stretnutie s dánskym teoretikom O. Holstom, ktorý sa dlhodobo venuje prácam dánskeho architekta Arne Jacobsena a ktorý osobne navštívil Hotel Kyjev aby posúdil podobnosť s kodanským hotelom SAS. Diskutovali sme o miere, kedy sa jedna architektúra odvoláva na predchádzajúcu a vzniká nové výnimočné dielo a naopak kedy vznikne iba plagiát. Hotel Kyjev nie je kópiou v právnom slova zmysle, ale miera podobností s dánskym vzorom vzbudzuje otázky.

A jej osadenie v priestore?
Ďaľšie otázky vzbudzuje spôsob, akým je komplex hotela a obchodného domu osadený v priestore. Respektíve – na začiatku 60-tych rokov vtedajší architekti navrhovali rozsiahlu plošnú asanáciu budov od Starého mosta až po Americké námestie (!) a vytvorenie nového širokého bulváru. Z tohto konceptu zostalo na Špitálskej iba torzo – práve Hotel Kyjev a susedné budovy ministerstiev. Oba súbory budov sú v konflikte s pôvodnou blokovou zástavbou, my sme ich pracovne pomenovali „štrbavé zuby“.

Kamenné námestie prechádza malou revitalizáciou. Foto: LORDSHIP

Náhodnosťou a konfliktom budov trpia najmä priľahlé verejné priestory, okolie svojou slabou sociálnou atraktívnosťou prehráva „súboj o návštevníkov“ proti úhľadne upraveným komerčným centrám. O téme sociálnych vzťahov a verejného priestoru Kamenného námestia bolo spracovaných viacero odborných štúdií a prieskumov verejnej mienky, ktoré sa zhodujú na potrebe niečo urobiť s touto časťou centra mesta.

Zmenil sa Váš pohľad v čase, napríklad od študentských rokov?
Musím povedať, že sa nezmenil – iba sa sprecizoval. Pred 25 rokmi som sa v mojej školskej práci na Fakulte architektúry zaoberal otázkami revitalizácie ako vrátenia mestského spôsobu života do tejto zóny. Odpoveďou je dôsledné vytváranie mestských domov, so funkciami živými 24 hodín denne/7 dní v týždni, s dobrým verejným priestorom povzbudzujúcim sociálne vzťahy a kvalitnou atraktívnou architektúrou s vynikajúcimi detailami – jednoducho miesta kde sa každý rád stretne. Polohu v centre mesta na to Kamenné má.

Aký by podľa Vás mal byť víťazný návrh?
Dobrý návrh musí byť mestotvorný, mal oživiť dnes mŕtvu časť centra Bratislavy a premeniť ho na vitálne miesto plné ľudí. Lokalita evokuje široký diapazón polôh architektúry, no vždy by to mal byť prístup veľmi poctivý, vytvárajúci dobré centrum Bratislavy.

FOTO PRED A PO: Kamenné námestie sa mení aj vďaka investorom

Prvým a veľmi dôležitým krokom obnovy námestia je odstránenie čiernych stavieb, ktoré roky odolávali úradom a boli prekážkou revitalizácie. „Dnes ohlasujeme spustenie obnovy Kamenného námestia. Demolujú sa stánky, čo má veľkú symboliku, pretože sme odvalili veľký balvan, ktorý stál v ceste k rekonštrukcii námestia,“ povedal prednedávnom primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. Na obnove Kamenného námestia spolupracuje mesto s britským developerom LORDSHIP, spoločnosťou Tesco, či s Alianciou Stará tržnica.

Spoločnosť LORDSHIP vyhľadala a kontaktovala vlastníkov čiernych stavieb na námestí a dohodla s nimi premiestnenie ich prevádzok mimo tohto priestoru na vlastné pozemky. „Veríme, že presunutie stánkov otvorí mestu cestu k rekonštrukcii Kamenného námestia, ktorú dotiahne spolu s odborníkmi z Aliancie Stará tržnica do úspešného konca. Je v záujme všetkých zúčastnených strán a aj samotných Bratislavčanov, aby sa tak stalo čo najskôr,“ uviedol zástupca spoločnosti LORDSHIP Peter Schmidt.

Na Kamennom námestí sa napríklad rozšíri pobytová zeleň, osadia sa samozavlažovacie kvetináče, lavičky s individuálnym sedením, pribudne nové osvetlenie.  „Cena týchto prác je približne 115 000 eur a momentálne dokončujeme verejné obstarávanie na zhotoviteľa,“ priblížil Nesrovnal. Na budúci rok sa chce bratislavská samospráva pustiť do ďalšej etapy revitalizácie, a to vymeniť asfalt za dlažbu. Rovnako chce vyriešiť otázku priľahlého parkoviska.

Nerozumieš? Ani vtedy mnohí nerozumeli. Kampaň pokračuje na Kamennom námestí

Tvorcovia tejto kampane oslovili aj spoločnosť LORDSHIP, ktorá sa veľmi rada zapojila do tohto projektu a poskytla fasádu budovy bývalého Hotela Kyjev na premietanie hlavných posolstiev. „Ľudia často nerozumejú, prečo došlo k vpádu vojsk do Československa. Síce vedia situáciu popísať, ale nevedia prečo takýto pokus o lepší život bol brutálne potlačený a to žiaľ aj s obeťami,“ približuje motiváciu vytvoriť kampaň jej ambasádor Grigorij Mesežnikov z IVO.  Spoločnosť LORDSHIP sa rozhodla podporiť pripomienku na pohnuté udalosti augustovej okupácie poskytnutím priestorov na veľkoplošné premietania v centre hlavného mesta. „Je to vec občianskej a spoločenskej zodpovednosti.  Sú udalosti v našej nedávnej minulosti, z ktorých sa musíme neustále učiť a táto patrí medzi tie najdôležitejšie. Sme veľmi radi, že sa na tomto projekte môžeme aj takýmto spôsobom spolupodieľať,“ povedal zástupca spoločnosti Peter Schmidt.

Kampaň má názov NEROZUMIEME a pripomína, že augustovú inváziu spáchali naši vtedajší spojenci na čele so Sovietskym zväzom. Cieľom bolo potlačenie obrodného procesu, ktorý v krajine prebiehal. Vodcovia Sovietskeho zväzu sa totiž obávali jeho preliatia do okolitých sovietskych satelitných štátov, ku ktorým patrilo aj Československo.

Zmyslom tohto projektu je, aby sa zrozumiteľnými výrazovými prostriedkami pomohlo mladšej generácii doplniť vedomosti a význam posolstva roku 1968. „Po 50. Rokoch tento odkaz musí byť diskutovaný, ľudia by mali mať možnosť získať dostatok informácii. Rok 1968 je kľúčový z hľadiska našej oddanosti k určitým princípom. Tento odkaz by mal pre nás znamenať  väčšiu snahu o demokraciu, slobodu, spojenectvo s demokratickými štátmi,“ hovorí Grigorij Mesežnikov.

Čierne stavby z Kamenného námestia miznú. Otvorí sa cesta rekonštrukcii

Zbúrať alebo odstrániť čierne stavby nebýva často jednoduché. Je potrebné vyriešiť viaceré problémy počnúc právnou kvalifikáciou (teda či je to neoprávnená alebo nepovolená stavba) po náklady a v niektorých prípadoch býva zložité aj identifikovať majiteľa. Čierne stavby na Kamennom námestí dlhé roky odolávali snahe úradov o ich odstránenie. Dôvodom bola napríklad nedostupnosť majiteľov či ich pobyt mimo Slovenskej republiky. To sa však aj vďaka úsiliu spoločnosti LORDSHIPhlavného mesta podarilo zmeniť.

Developer poskytol priestor pre sťahovanie
Stánky s rýchlym občerstvením, čierne stavby, presťahujú do priestoru, ktorý patrí investorovi budovy bývalého Hotela Kyjev. Vďaka tomu sa otvára cesta pre hlavné mesto k revitalizácii Kamenného námestia. LORDSHIP tým plní sľub a snaží sa aj takýmto spôsobom pomôcť magistrátu. „Veríme, že presunutie stánkov s rýchlym občerstvením otvorí mestu cestu k rekonštrukcii Kamenného námestia, ktorú dotiahne spolu s odborníkmi z Aliancie Stará tržnica do úspešného konca. Je v záujme všetkých zúčastnených strán a aj samotných Bratislavčanov, aby sa tak stalo čo najskôr,“ povedal zástupca spoločnosti LORDSHIP Peter Schmidt.

cierne stavby
Stánok z centra Kamenného námestiasa presťahoval na pozemky investora. Mesto tak má otvorenú cestu k revitalizácii. Foto: LORDSHIP

Kamenné námestie pre obyvateľov
Revitalizáciu Kamenného námestia umožní aj finančný príspevok súkromného developera mestu. Odstránenie nelegálnych stavieb finančne podporí aj spoločnosť Tesco.
Vynovené námestie bude slúžiť nielen na oddych, ale bude zároveň funkčným a prístupným mestským priestorom. Novú tvár mu dodajú aj prvky z projektu Živé námestie, ktorého autormi sú aktivisti a odborníci z občianskeho združenia Aliancia Stará tržnica. Združenie má za sebou úspešnú obnovu rovnomenného objektu v bratislavskom centre.


LORDSHIP pripravuje aj projekt nového námestia so zameraním na kultúru a umenie, ktoré bude s revitalizovaným Kamenným námestím v tesnom susedstve. Oba priestory budú vytvárať jedinečnú kombináciu, vďaka ktorej sa tu bude môcť cítiť dobre každý obyvateľ aj návštevník hlavného mesta.

© 2023 - Kamenné námestie

Vytvoril ramino.sk