Ideová architektonická súťaž o novú fasádu Hotela Kyjev priniesla podnetné vstupy, jeho finálnu podobu ešte dopracujú

Ideová architektonická súťaž, ktorú na jeseň vyhlásila spoločnosť LORDSHIP, priniesla podnetné súťažné návrhy. Načrtli možný výzor budovy bývalého Hotela Kyjev a charakter verejných priestorov v jeho okolí. Porota vybrala dve práce, ktoré ocenila prvým miestom. Bodovala aj nezvyčajná skulptúrna podoba novej kancelárskej budovy s retailom. Finálna podoba budovy by mala avšak vzísť až z ďalšej spolupráce s ocenenými štúdiami. Na zadaní pre nich by chcel investor spolupracovať s novým primátorom a starostkou Starého Mesta.

Ideová architektonická súťaž priniesla možnosť širokej odbornej verejnosti zapojiť sa do procesu rekonštrukcie budovy bývalého Hotela Kyjev. Cieľom ideovej súťaže na návrh riešenia fasády bolo posunúť rozmýšľanie o výzore budovy bývalého Hotela Kyjev a nového administratívneho objektu na Špitálskej ulici bližšie k rekonštrukcii. Do súťaže sa prihlásili takmer štyri desiatky subjektov. Medzi nimi sa nachádzali medzinárodné a domáce architektonické kancelárie, ako aj dizajnéri či projektanti.

Britský investor LORDSHIP oceňuje snahu súťažiacich, ktorí prispeli svojim pohľadom na riešenie fasády budovy bývalého hotela a aj novej administratívnej budovy, ktorá by mala vzniknúť na mieste, kde dnes stojí parkovisko.
“Súťaž nám pomohla rozvinúť naše úvahy o novej fasáde. Práce boli prínosné, spolu priniesli zaujímavý pohľad na možné stvárnenie tohto verejného priestoru v centre Bratislavy,” povedal Peter Schmidt zo spoločnosti LORDSHIP.

Ideová súťaž: Chapman Taylor
Ideová súťaž: Chapman Taylor

Finálnu podobu je nutné ešte vycizelovať
Hoci porota v ideovej súťaži udelila ocenenia, investor chce s architektmi ďalej spolupracovať a ich návrhy dopracovať.
“Uvedomujeme si hodnotu budovy bývalého hotela,” vysvetlil zástupca investora Peter Schmidt a dodal, že aj z týchto dôvodov chce investor nadviazať intenzívnejšiu spoluprácu s Matúšom Vallom, novozvoleným primátorom mesta Bratislava, a taktiež novou starostkou Starého Mesta, Zuzanou Aufrichtovou.

Ideálnym výstupom spoločného postupu odborníkov z magistrátu, mestskej časti a zástupcov investora, by mohlo byť jasne komunikované zadanie pre architektonické kancelárie.
Spolupráca vyššie uvedených subjektov môže byť zároveň príkladom modelovej otvorenej komunikácie medzi mestom a developerom, o ktorú sa LORDSHIP snaží.

Ideová súťaž: Blue in Green
Ideová súťaž: Blue in Green

Ocenenie pre kancelársku budovu aj bývalý Kyjev
“Pri regulatívmi vopred definovanom tvare bodovali tie riešenia, ktoré priniesli vycizelovaný názor na dizajn fasád,” vysvetľuje postoj poroty jej člen a architekt Matej Siebert zo štúdia SIEBERT + TALAŠ. “Prinášajú na Špitálsku overený pocit mestskej ulice, pomáhajú obnoviť potenciál centra mesta,” dodáva.

Ocenenie za návrh budovy s kanceláriami, ktorá by mala vzniknúť na mieste parkoviska na Špitálskej ulici, získala architektonická kancelária KRR Architekti. Návrh tejto budovy bol podľa porotcov najviac mestotvorný, s rešpektom k mestskej štruktúre a vnášajúci rôznorodosť typickú pre historické centrum.

V prípade fasády hotela bolo preferované riešenie podľa návrhu architektonického štúdia Chapman Taylor, konkrétne ich pražskej pobočky. Sústredili sa podľa vlastných slov na nadčasovosť, udržateľnosť, vysokú flexibilitu pre dispozičné riešenie a v neposlednom rade na výrazné vylepšenie estetiky priľahlých priestorov. Oba návrhy nesú podľa Sieberta rukopis typicky britskej komerčnej architektúry, tradične dominujúcej v medzinárodných projektoch.

Ideová súťaž: Miroslav Novotný
Ideová súťaž: Miroslav Novotný

Porota sa rozhodla neudeliť druhé miesto. Tretie miesto pridelila architektonickej kancelárii Blue in Green. Špeciálna cena našla svoje miesto v rukách architekta Miroslava Novotného, ktorý použil moderné materiály na fasádu hotela, no zachováva jeho pôvodný vzhľad. Ako kontrast k nemu navrhol futuristickú administratívnu budovu bielej farby na Špitálskej ulici.
“Návrh priniesol alternatívny a veľmi výtvarný koncept. Jeho silná skulpturálnosť je odkazom na obdobie 60. rokov, no podobne ako tieto stavby menej reaguje na požiadavky funkčnosti, najmä v lamelami uzavretom parteri,” vysvetlil Siebert.

Návrhy s ambíciou vrátiť život do centra Bratislavy
Porota pozostávala z uznávaných odborníkov, ako je napríklad aj vo svete známa architekta Alena Kubová-Gauché, Matej Siebert zo štúdia SIEBERT + TALAŠ či Branislav Kaliský, ktorý je spoluautorom oceňovanej Eurovei. Verejnosť zastupovali moderátor Milan “Junior” Zimnýkoval a hudobník Martin Valihora.
“Ideovú súťaž vnímam ako pokus o čiastočne nové vizuálne riešenie,” povedala Alena Kubová-Gauché, ktorá od rekonštrukcie budovy očakáva zvýšenie urbanistických hodnôt centra mesta, atraktívnosť architektúry založenej na mestotvorných hodnotách.
Porotcu – zástupcu verejnosti, moderátora Milana “Juniora” Zimnýkovala zaujalo na prihlásených prácach rešpektovanie budovy a načrtnutie možného zdynamizovania priestoru. “Boli to návrhy, ktoré mali ambíciu vrátiť život do tejto polomŕtvej zóny z pohľadu funkčnosti,” povedal Junior podľa ktorého, by stavba mala mať ambíciu stať sa vkusnou atrakciou pre návštevníkov. V porote okrem Zimnýkovala bol aj hudobník Martin Valihora, ktorý ocenil že vo víťaznom projekte zostal návrh na námestie s priestorom pre umenie a koncerty.

Investor chce byť naďalej dobrým susedom
LORDSHIP by tiež rád nadviazal na intenzívnu spoluprácu s bývalým vedením mesta. V minulosti z nej vzišiel napríklad štart rekonštrukcie Kamenného námestia, kedy investor pomohol vypátrať majiteľov čiernych stavieb a zabezpečiť ich odstránenie z pozemkov mesta, ktoré spolufinancoval so spoločnosťou Tesco.
“Partnerom investora pri dobrom riešení musí byť mesto. Neprijatie žiadneho riešenia by len zakonzervovalo dnešný nevyhovujúci stav, ktorý spôsobuje stagnáciu celej štvrte,” povedal po ideovej súťaži porotca Matej Siebert. Podľa neho úpravy verejných priestorov čiastočne pomáhajú zlepšiť vizuálnu stránku okolia, no toto územie má oveľa väčší potenciál. “Stačí ho správnym spôsobom prebudiť,” dodal.

LORDSHIP sa bude naďalej usilovať o dialóg a transparentnú spoluprácu v súvislosti s projektom v lokalite Kamenné námestie, ako aj ďalšími aktivitami v susedstve.

Kamenné námestie je príbehom Bratislavy v 20. storočí

Matej Siebert z architektonického štúdia SIEBERT + TALAŠ je jedným z porotcov v ideovej súťaži na fasádu budovy bývalého Hotela Kyjev. Pýtali sme sa ho, ako vníma budovu samotnú, súťaž, či Kamenné námestie.

Prečo ste prijali ponuku účastniť sa v porote na ideový návrh riešenia fasády budovy bývalého Hotela Kyjev?
Pred niekoľkými rokmi sme boli súčasťou širšieho tímu, ktorý chcel zlepšiť územie v okolí a samotné Kamenné námestie. Napriek tomu, že naše aktivity a návrh krokov riešenia vážnych urbanistických problémov tohto územia nebol prijatý, stále pociťujem istú spätosť s otvorenými otázkami tejto časti mesta.

Ako vnímate priestor, v ktorom sa budova bývalého hotela nachádza?
Okolo Kamenného námestia existuje mnoho mýtov a príbehov s veľmi silným nábojom. Vždy to bol stred mesta a ľudia tu prinášali mnoho aj nesúrodých, často chaotických kultúrnych vrstiev. V koncentrovanej forme je to aj príbeh Bratislavy v 20. storočí so všetkými vrcholmi a následnými pádmi, začatými a nedokončenými konceptami.
Už samotný názov „Kamenné námestie“ označuje niečo, čo zaniklo pred 40 rokmi asanáciou pôvodných budov.
Príbeh Kamenného námestia zostáva otvorený a je na nás všetkých, ako bude pokračovať.

Ako vnímate budovu samotnú?
Otázke komplexu hotela sme sa v minulosti podrobne venovali, spracovali sme viacero analýz architektonického potenciálu. Poučné bolo stretnutie s dánskym teoretikom O. Holstom, ktorý sa dlhodobo venuje prácam dánskeho architekta Arne Jacobsena a ktorý osobne navštívil Hotel Kyjev aby posúdil podobnosť s kodanským hotelom SAS. Diskutovali sme o miere, kedy sa jedna architektúra odvoláva na predchádzajúcu a vzniká nové výnimočné dielo a naopak kedy vznikne iba plagiát. Hotel Kyjev nie je kópiou v právnom slova zmysle, ale miera podobností s dánskym vzorom vzbudzuje otázky.

A jej osadenie v priestore?
Ďaľšie otázky vzbudzuje spôsob, akým je komplex hotela a obchodného domu osadený v priestore. Respektíve – na začiatku 60-tych rokov vtedajší architekti navrhovali rozsiahlu plošnú asanáciu budov od Starého mosta až po Americké námestie (!) a vytvorenie nového širokého bulváru. Z tohto konceptu zostalo na Špitálskej iba torzo – práve Hotel Kyjev a susedné budovy ministerstiev. Oba súbory budov sú v konflikte s pôvodnou blokovou zástavbou, my sme ich pracovne pomenovali „štrbavé zuby“.

Kamenné námestie prechádza malou revitalizáciou. Foto: LORDSHIP

Náhodnosťou a konfliktom budov trpia najmä priľahlé verejné priestory, okolie svojou slabou sociálnou atraktívnosťou prehráva „súboj o návštevníkov“ proti úhľadne upraveným komerčným centrám. O téme sociálnych vzťahov a verejného priestoru Kamenného námestia bolo spracovaných viacero odborných štúdií a prieskumov verejnej mienky, ktoré sa zhodujú na potrebe niečo urobiť s touto časťou centra mesta.

Zmenil sa Váš pohľad v čase, napríklad od študentských rokov?
Musím povedať, že sa nezmenil – iba sa sprecizoval. Pred 25 rokmi som sa v mojej školskej práci na Fakulte architektúry zaoberal otázkami revitalizácie ako vrátenia mestského spôsobu života do tejto zóny. Odpoveďou je dôsledné vytváranie mestských domov, so funkciami živými 24 hodín denne/7 dní v týždni, s dobrým verejným priestorom povzbudzujúcim sociálne vzťahy a kvalitnou atraktívnou architektúrou s vynikajúcimi detailami – jednoducho miesta kde sa každý rád stretne. Polohu v centre mesta na to Kamenné má.

Aký by podľa Vás mal byť víťazný návrh?
Dobrý návrh musí byť mestotvorný, mal oživiť dnes mŕtvu časť centra Bratislavy a premeniť ho na vitálne miesto plné ľudí. Lokalita evokuje široký diapazón polôh architektúry, no vždy by to mal byť prístup veľmi poctivý, vytvárajúci dobré centrum Bratislavy.

© 2023 - Kamenné námestie

Vytvoril ramino.sk