Kamenné námestie je príbehom Bratislavy v 20. storočí

Matej Siebert z architektonického štúdia SIEBERT + TALAŠ je jedným z porotcov v ideovej súťaži na fasádu budovy bývalého Hotela Kyjev. Pýtali sme sa ho, ako vníma budovu samotnú, súťaž, či Kamenné námestie.

Prečo ste prijali ponuku účastniť sa v porote na ideový návrh riešenia fasády budovy bývalého Hotela Kyjev?
Pred niekoľkými rokmi sme boli súčasťou širšieho tímu, ktorý chcel zlepšiť územie v okolí a samotné Kamenné námestie. Napriek tomu, že naše aktivity a návrh krokov riešenia vážnych urbanistických problémov tohto územia nebol prijatý, stále pociťujem istú spätosť s otvorenými otázkami tejto časti mesta.

Ako vnímate priestor, v ktorom sa budova bývalého hotela nachádza?
Okolo Kamenného námestia existuje mnoho mýtov a príbehov s veľmi silným nábojom. Vždy to bol stred mesta a ľudia tu prinášali mnoho aj nesúrodých, často chaotických kultúrnych vrstiev. V koncentrovanej forme je to aj príbeh Bratislavy v 20. storočí so všetkými vrcholmi a následnými pádmi, začatými a nedokončenými konceptami.
Už samotný názov „Kamenné námestie“ označuje niečo, čo zaniklo pred 40 rokmi asanáciou pôvodných budov.
Príbeh Kamenného námestia zostáva otvorený a je na nás všetkých, ako bude pokračovať.

Ako vnímate budovu samotnú?
Otázke komplexu hotela sme sa v minulosti podrobne venovali, spracovali sme viacero analýz architektonického potenciálu. Poučné bolo stretnutie s dánskym teoretikom O. Holstom, ktorý sa dlhodobo venuje prácam dánskeho architekta Arne Jacobsena a ktorý osobne navštívil Hotel Kyjev aby posúdil podobnosť s kodanským hotelom SAS. Diskutovali sme o miere, kedy sa jedna architektúra odvoláva na predchádzajúcu a vzniká nové výnimočné dielo a naopak kedy vznikne iba plagiát. Hotel Kyjev nie je kópiou v právnom slova zmysle, ale miera podobností s dánskym vzorom vzbudzuje otázky.

A jej osadenie v priestore?
Ďaľšie otázky vzbudzuje spôsob, akým je komplex hotela a obchodného domu osadený v priestore. Respektíve – na začiatku 60-tych rokov vtedajší architekti navrhovali rozsiahlu plošnú asanáciu budov od Starého mosta až po Americké námestie (!) a vytvorenie nového širokého bulváru. Z tohto konceptu zostalo na Špitálskej iba torzo – práve Hotel Kyjev a susedné budovy ministerstiev. Oba súbory budov sú v konflikte s pôvodnou blokovou zástavbou, my sme ich pracovne pomenovali „štrbavé zuby“.

Kamenné námestie prechádza malou revitalizáciou. Foto: LORDSHIP

Náhodnosťou a konfliktom budov trpia najmä priľahlé verejné priestory, okolie svojou slabou sociálnou atraktívnosťou prehráva „súboj o návštevníkov“ proti úhľadne upraveným komerčným centrám. O téme sociálnych vzťahov a verejného priestoru Kamenného námestia bolo spracovaných viacero odborných štúdií a prieskumov verejnej mienky, ktoré sa zhodujú na potrebe niečo urobiť s touto časťou centra mesta.

Zmenil sa Váš pohľad v čase, napríklad od študentských rokov?
Musím povedať, že sa nezmenil – iba sa sprecizoval. Pred 25 rokmi som sa v mojej školskej práci na Fakulte architektúry zaoberal otázkami revitalizácie ako vrátenia mestského spôsobu života do tejto zóny. Odpoveďou je dôsledné vytváranie mestských domov, so funkciami živými 24 hodín denne/7 dní v týždni, s dobrým verejným priestorom povzbudzujúcim sociálne vzťahy a kvalitnou atraktívnou architektúrou s vynikajúcimi detailami – jednoducho miesta kde sa každý rád stretne. Polohu v centre mesta na to Kamenné má.

Aký by podľa Vás mal byť víťazný návrh?
Dobrý návrh musí byť mestotvorný, mal oživiť dnes mŕtvu časť centra Bratislavy a premeniť ho na vitálne miesto plné ľudí. Lokalita evokuje široký diapazón polôh architektúry, no vždy by to mal byť prístup veľmi poctivý, vytvárajúci dobré centrum Bratislavy.

Chcú zmeniť fasádu bývalého Hotela Kyjev, súťaž je v plnom prúde

V decembri minulého roku uskutočnila agentúra STEM/MARK prieskum na vzorke 500 ľudí. Na otázku “Čo by sa podľa vás malo spraviť s Kamenným námestím a okolím bývalého Hotela Kyjev?” odpovedalo až 65 percent opýtaných Bratislavčanov, že si želajú rekonštrukciu. Nikto z respondentov nebol spokojný s terajším stavom. Veľmi podobné výsledky sme zaznamenali aj v internetovej ankete na Facebookovej stránke Nové Kamenné námestie, do ktorej sa zapojilo takmer 3 000 ľudí. V ankete 69,6 percent respondentov hlasovalo za rekonštrukciu, 25,1 percent za zbúranie budovy a len 5,3 percent za zachovanie jej súčasného výzoru. O tom, ako by mohla vyzerať fasáda budovy bývalého Hotela Kyjev nám napovie súťaž.

sutaz kyjev hotel
Súčasná fasáda budovy bývalého Hotela Kyjev nevyhovuje dnešným normám. Foto: LORDSHIP

Architektonická súťaž je vyhlásená od 18. septembra 2018. Súťažiaci majú čas na predkladanie návrhov do 31. októbra 2018. Odborná aj laická verejnosť nájde všetky informácie na internetovej stránke https://kamennenamestie.sk/, kde sa môže do súťaže aj registrovať. Priaznivci architektúry či aktívni občania zaujímajúci sa o témy spojené s rozvojom centra Bratislavy nájdu na rovnakej adrese najnovšie informácie o projekte, ale aj dianí na Kamennom námestí a v jeho okolí.

Oficiálne vyhlásenie najlepších prác je plánované na 12. novembra 2018.

Najhodnotnejšie návrhy budú ocenené a odmenené celkovou čiastkou vo výške 10 000 €.
1. cena sa stanovuje vo výške 4 000 €;
2. cena se stanovuje vo výške 2 500 €;
3. cena sa stanovuje vo výške 1 500 €.
Pre návrhy neocenené, ktoré však prinesli pozoruhodné dielčie podnety a riešenia, sa m§že prerozdeliť celková čiastka vo výške 2 000 €.
Autor ideového návrhu, ktorý bude realizovaný, bude v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie označený ako spoluautor.

© 2023 - Kamenné námestie

Vytvoril ramino.sk