Nerozumieš? Ani vtedy mnohí nerozumeli. Kampaň pokračuje na Kamennom námestí

Tvorcovia tejto kampane oslovili aj spoločnosť LORDSHIP, ktorá sa veľmi rada zapojila do tohto projektu a poskytla fasádu budovy bývalého Hotela Kyjev na premietanie hlavných posolstiev. „Ľudia často nerozumejú, prečo došlo k vpádu vojsk do Československa. Síce vedia situáciu popísať, ale nevedia prečo takýto pokus o lepší život bol brutálne potlačený a to žiaľ aj s obeťami,“ približuje motiváciu vytvoriť kampaň jej ambasádor Grigorij Mesežnikov z IVO.  Spoločnosť LORDSHIP sa rozhodla podporiť pripomienku na pohnuté udalosti augustovej okupácie poskytnutím priestorov na veľkoplošné premietania v centre hlavného mesta. „Je to vec občianskej a spoločenskej zodpovednosti.  Sú udalosti v našej nedávnej minulosti, z ktorých sa musíme neustále učiť a táto patrí medzi tie najdôležitejšie. Sme veľmi radi, že sa na tomto projekte môžeme aj takýmto spôsobom spolupodieľať,“ povedal zástupca spoločnosti Peter Schmidt.

Kampaň má názov NEROZUMIEME a pripomína, že augustovú inváziu spáchali naši vtedajší spojenci na čele so Sovietskym zväzom. Cieľom bolo potlačenie obrodného procesu, ktorý v krajine prebiehal. Vodcovia Sovietskeho zväzu sa totiž obávali jeho preliatia do okolitých sovietskych satelitných štátov, ku ktorým patrilo aj Československo.

Zmyslom tohto projektu je, aby sa zrozumiteľnými výrazovými prostriedkami pomohlo mladšej generácii doplniť vedomosti a význam posolstva roku 1968. „Po 50. Rokoch tento odkaz musí byť diskutovaný, ľudia by mali mať možnosť získať dostatok informácii. Rok 1968 je kľúčový z hľadiska našej oddanosti k určitým princípom. Tento odkaz by mal pre nás znamenať  väčšiu snahu o demokraciu, slobodu, spojenectvo s demokratickými štátmi,“ hovorí Grigorij Mesežnikov.

© 2023 - Kamenné námestie

Vytvoril ramino.sk