Rekonštruovať budovu bývalého Hotela Kyjev, búrať alebo ponechať tak?

Na budúcnosť bývalého Hotela Kyjev sú rôzne pohľady. Časť verejnosti celý komplex vníma ako odkaz doby, v ktorej boli hotel s obchodným domom postavené. Ďalší vnímajú nevyužité námestie, ktoré trpí negatívnym vplyvom opilcov váľajúcich sa v kríkoch, špinou či nefunkčnosťou verejného priestoru. Aj keď panuje viacero pohľadov na to, ako Kamenné námestie s priľahlými budovami zmeniť, všetci sa zhodujú na jednom: po dlhých rokoch je potrebné konečne konať.

Pouličné umenie oživilo fasádu budovy bývalého Hotela Kyjev. Foto: Lordship Pouličné umenie oživilo fasádu budovy bývalého Hotela Kyjev. Foto: Lordship

Investor budovy bývalého Hotela Kyjev, ktorý túto stavbu vlastní od roku 2004, prišiel s viacerými návrhmi na zmenu. Tie pochádzali napríklad z medzinárodnej architektonickej súťaže, ktorá dala novú tvár celému okoliu. Avšak investor LORDSHIP narazil na jeden veľký problém. Aj keď chcel priestor pretvoriť komplexne, nebol jeho jediným vlastníkom. Všetky predstavy o komplexnej rekonštrukcii preto časom zlyhali.

Hľadajú riešenie, s ktorým bude súhlasiť väčšina
Po rokoch čakania spoločnosť LORDSHIP predstavila v decembri 2017 plány s rekonštrukciou budovy bývalého Hotela Kyjev. Reakcie niektorých architektov v tej dobe viedli k
spusteniu petície “Verejná výzva vedeniu Pamiatkového úradu SR na vyhlásenie Komplexu na Kamennom námestí v Bratislave za Národnú kultúrnu pamiatku”. Ale aj cez snahu zapojiť architektov a odbornú verejnosť zo škôl a Českej republiky, sa pod petíciu podpísalo len 355 ľudí. Išlo už o druhý neúspešný pokus. Ten prvý stopol samotný Pamiatkový úrad Slovenskej republiky ešte v roku 2013, ktorý odmietol vyhlásiť komplex za Národnú kultúrnu pamiatku.

Investor sa vzhľadom na majetkové pomery v priestoroch Kamenného námestia rozhodol pre menší zásah do tváre Bratislavy. Budove bývalého hotela chce vdýchnuť nový život a priestor zrekonštruovať. V súčasnosti pripravuje architektonickú ideovú súťaž na výzor fasády. Súťaž by mala dať odpoveď na to, ako zrekonštruovaná budova bude vyzerať. Rekonštrukcia by okrem iného mala priniesť aj presunutie parkovacích miest pod zem, či vytvorenie nového námestia v trojuholníku ulíc Rajská a Cintorínska – na mieste zásobovacej rampy do podzemia.

Podobné články

© 2024 - Kamenné námestie

Vytvoril ramino.sk