Prieskum ukázal: Za Kamenné námestie sa hanbí väčšina Bratislavčanov

Najviac respondentov si želá, aby priestor Kamenného námestia plynulo nadväzoval na historické centrum, poskytoval miesto pre služby a zábavu, ale aj oddych a kultúru. Vyjadrilo sa tak až 69 percent respondentov. Z výsledkov prieskumu akcentuje aj doplnková zeleň (59 percent respondentov), priestor pre služby, zábavu a nákupy (42 percent) alebo kultúru (39 percent).

prieskum hanba kamenne namestie Kamenné námestie už roky chátra a Bratislavčania ho považujú za jeden z najzanedbanejších priestorov. Foto: LORDSHIP

Obyvateľom mesta najčastejšie v tomto priestore prekážajú bezdomovci a špina, a chýbajú verejné a komunitné priestory. Výskumný analytik Václav Forst zo Stem/Mark zhrnul výsledky: „Prieskum hovorí, že súčasná situácia v okolí Kamenného námestia nie je Bratislavčanom ľahostajná. Aktuálnu situáciu v lokalite pociťujú ako veľmi nepríjemnú a problémovú, ale súčasne veria, že lokalita má veľký potenciál a je nutné ju rýchlo oživiť. Pri mnohých respondentoch sme tiež zaznamenali aj pozitívne asociácie naviazané na osobné spomienky z doby, keď bol komplex nový a fungoval.“

Po zmene volá takmer každý

Spoločnosť LORDSHIP, ktorá vlastní objekt bývalého hotela a niektoré pozemky v okolí, zadala výskumnej agentúre Stem/Mark úlohu vypracovať prieskum medzi Bratislavčanmi. „Najvýraznejším výsledkom je, že ľudia chcú v tomto priestore zmenu. Pokúsime sa zapracovať do našich budúcich plánov veci, ktorých sa Bratislavčania najviac dožadujú,“ povedal Rostislav Novák, generálny riaditeľ spoločnosti LORDSHIP.

kamenne namestie rampa prieskum
Zanedbané priestory námestia a okolia priťahujú rlzne živly. Foto: LORDSHIP

Vízia nového námestia, ktoré spája komunitu

Rostislav Novák začiatkom decembra previedol novinárov budovou bývalého Hotela Kyjev. Vysvetlil im, že spoločnosť LORDSHIP chce objekt zrekonštruovať a vytvoriť v priestore ulíc Rajská a Cintorínska nové námestie. Jeho účel bol tiež predmetom výskumu. „Výsledky prieskumu stále vyhodnocujeme. Najmä to, čo z toho je možné realizovať a, pochopiteľne, aj udržiavať. Želania obyvateľov berieme veľmi vážne a hľadáme riešenia. Nechceme vytvoriť iba hodnotné miesto, ale najmä miesto živé, pulzujúce energiou, na ktoré sa budú Bratislavčania radi vracať, aby tu trávili svoj čas,“ vysvetlil Novák.

namestie umelcov
Spoločnosť LORDSHIP chce vytvoriť v trojuholníku ulíc Rajská a Cintorínska nové námestie. Vizualizácia: LORDSHIP

Podobné články

© 2024 - Kamenné námestie

Vytvoril ramino.sk