Majiteľ hotela Kyjev je pripravený na rekonštrukciu. Čaká na rozhodnutie úradov

Ministerstvo kultúry SR stále nerozhodlo vo veci odvolania voči vyhláseniu bývalého hotela Kyjev za národnú kultúrnu pamiatku. Majiteľ budovy, spoločnosť Lordship, ktorá je pripravená realizovať citlivú obnovu budovy i jej okolia, pripomína, že pokračujúca nečinnosť odvolacieho orgánu mu spôsobuje rozsiahle škody. Investor sa dlhodobo snaží o komunikáciu s ministerstvom a je pripravený poskytnúť úradom maximálnu súčinnosť.

Budova ako súčasť historického centra je už dnes chránená umiestnením v pamiatkovej zóne. Sám pamiatkový úrad pritom v minulosti vydal rozhodnutia, podľa ktorých zvýšená pamiatková ochrana nie je potrebná.  Lordship podal odvolanie voči rozhodnutiu o  vyhlásení za NKP ešte v polovici júna 2023.

Čo bráni obnove hotela Kyjev?

Ministerstvo kultúry verejne deklarovalo, že rozhodne po vykonaní všetkých potrebných procesných úkonov. Spoločnosť Lordship je pripravená poskytnúť ministerstvu maximálnu súčinnosť. Napriek opakovanej snahe o komunikáciu s úradmi však vlastník dodnes nepozná dôvody pre predĺženie lehôt, ani termín obhliadky priestoru, o ktorom má ministerstvo rozhodnúť.

Nečinnosť úradov trvajúca už viac ako deväť mesiacov predstavuje zásadnú prekážku, ktorá nielen bráni plánovanej obnove,  spôsobuje jej ďalšie chátranie, ale majiteľovi tiež spôsobuje narastajúce materiálne škody a komplikuje aj financovanie rekonštrukcie i rokovania s budúcim prevádzkovateľom ubytovania. 

Zásah do vlastníckych práv

Developer využil všetky dostupné nástroje, aby mohol realizovať žiadanú zmenu zanedbanej lokality v centre hlavného mesta, po ktorej volá väčšina Bratislavčanov.[1] Tou má byť obnova budovy so zachovaním objemu aj funkcie s prispôsobením interiéru a fasády súčasným bezpečnostným a technickým normám. Lordship má tiež v pláne revitalizáciu okolia, teda vytvorenie nového verejného priestoru s názvom Námestie umelcov na trojuholníkovom priestore medzi ulicami Rajská a Cintorínska.

Vizualizácia verejného priestoru s pracovným názvom „Námestie umelcov“ a budova bývalého Hotela Kyjev. Zdroj: Lordship

Pre projektovú dokumentáciu citlivej rekonštrukcie hotela Kyjev má investor kladné stanoviská od všetkých dotknutých orgánov okrem Krajského pamiatkového úradu. Lordship ale aktuálne nemôže konať v dôsledku neexistencie právoplatného rozhodnutia ministerstva kultúry.

„Súčasný stav, kedy v dôsledku neexistencie stanoviska na usmernenie činnosti Pamiatkového úradu ako aj v dôsledku neexistencie právoplatného rozhodnutia Ministerstva kultúry SR o odvolaní voči Rozhodnutiu, vytvára situáciu, kedy ako vlastník objektu nemáme právnu istotu ohľadom otázky ako disponovať  s objektom, čo pre našu spoločnosť znamená najhorší možný scenár, kedy sme ako vlastník oklieštený vo výkone vlastníckych práv a nemôžeme podniknúť žiadne kroky k plánovanej rekonštrukcii objektu,“ hovorí generálny riaditeľ spoločnosti Lordship Rostislav Novák.

„Úradom sme kedykoľvek ochotní poskytnúť súčinnosť pre ich ďalšie rozhodnutie, ktoré by dalo nekonečnému čakaniu a neistote, v ktorej sa nachádzame bodku,“ uzavrel.


[1] Z  prieskumu agentúry MN FORCE vyplýva, že 78 percent Bratislavčanov vníma  súčasný stav Kamenného námestia ako problém. Kvantitatívny prieskum vykonala agentúra v septembri 2023 na reprezentatívnej vzorke 500 respondentov v cieľovej skupine obyvatelia Bratislavy.

Chronológia:

26.5. 2023 – rozhodnutie o vyhlásenie komplexu budov vrátane bývalého hotela Kyjev  za národnú kultúrnu pamiatku zo strany Pamiatkového úradu SR

15.6.  2023 – odvolanie spoločnosti SK Centre a.s. voči rozhodnutí o vyhláseniu bývalého HK za NKP

Október 2023 – stretnutie na Ministerstve kultúry SR s príslušným odborom a ministerkou Silviou Hroncovou

Február 2024 –  žiadosť o informácie ohľadom ďalšieho postupu a pripomenutie ponuky na súčinnosť zo strany Lordship pre rozhodnutie o odvolaní ( obhliadka priestorov HK)

Podobné články

© 2024 - Kamenné námestie

Vytvoril ramino.sk