Petícia za rekonštrukciu Hotela Kyjev a jeho okolia

Kamenné námestie s jeho okolím patrí dlhodobo medzi najväčšie urbanistické výzvy Bratislavy. Tento priestor je vďaka už zrealizovaným zmenám v lepšom, no zďaleka nie v ideálnom stave. Preto prichádzame s petíciou, ktorá by mala byť impulzom pre žiadanú plnohodnotnú zmenu na ceste ku krajšiemu centru Bratislavy.

Petícia za rekonštrukciu Hotela Kyjev a jeho okolia. Petícia za rekonštrukciu Hotela Kyjev a jeho okolia.

Hotel  Kyjev a jeho okolie na svoju príležitosť zmeniť svoj vzhľad a byť príjemným, čistým a kultúrnym miestom v centre hlavného mesta stále čakajú. Rovnako tak aj tisíce obyvateľov Bratislavy, ktorí v okolí žijú alebo priestorom denne prechádzajú. Budova a jej okolie je dnes v stave, ktorý si vyžaduje skoré riešenie v spolupráci investora a magistrátu, ako zástupcu obyvateľov Bratislavy.

Preto sa obraciame na vás, verejnosť s výzvou, aby sme dali mestskému zastupiteľstvu, vedeniu magistrátu a investorovi hotela úlohu aktívne spolupracovať a riešiť problém, ktorý by nemal byť ľahostajný nikomu.

Petíciou žiadame  kompetentných v novom vedení mesta, aby spolu s investorom vypracovali plán konkrétnych krokov, ktoré povedú k rozvoju tohto priestoru a rekonštrukcii budovy bývalého Hotela Kyjev a jeho okolia.

Petíciu môžete podporiť aj on-line na adrese: https://www.peticie.com/peticia_za_rekontrukciu_hotela_kyjev_a_jeho_okolia

Podobné články

© 2024 - Kamenné námestie

Vytvoril ramino.sk