Nové námestie

Britský developer, spoločnosť LORDSHIP, plánuje pri revitalizácii bývalého Hotela Kyjev vytvoriť v trojuhoľníku ulíc Rajská a Cintorínska nové námestie. V súčasnosti sa v tomto priestore nachádza rampa do podzemia.

V budúcnosti dostane nové námestie novú komunitnú a kultúrnu tvár. Námestie bude tvoriť zónu pulzujúcu mestským životom a umením. LORDSHIP sem plánuje umiestniť pódium pre pouličnú hudbu, galerijnú kaviareň a pritiahnuť do tejto oblasti ľudí, ktorí by územím nie len prechádzali, ale mali dôvod v ňom tráviť čas.

Developer aktuálne pracuje s pracovným názvom Námestie umelcov, pre finálny názov je otvorený ďalšej diskusii s Bratislavčanmi.

Námestie umelcov.
Vizualizáciu návrhu nového námestia.

Súčasný stav

Aktuality

© 2024 - Kamenné námestie

Vytvoril ramino.sk