Bratislavčania chcú rekonštrukciu Kamenného námestia a bývalého hotela Kyjev, ukázal prieskum

Obyvatelia Bratislavy by privítali obnovu schátraných verejných priestorov a objektov v centre mesta. Ukazujú to výsledky prieskumu agentúry MNFORCE. Za najproblematickejšie symboly mesta označili Hlavnú železničnú stanicu a Kamenné námestie s budovou OD Prior a bývalého Hotela Kyjev (HK).

vizualizácia obnovy hotela Kyjev. Bratislavčania si želajú obnovu hotela Kyjev a okolia. Zdroj: Lordship

„Prieskum sme realizovali metódou CAWI na reprezentatívnej vzorke 500 Bratislavčanov v období 20.9. – 25. 9. 2023,” priblížil Andrej Kičura, riaditeľ prieskumnej agentúry MNFORCE.

Najviac ľuďom prekáža stav železničnej stanice (88 percent označilo možnosti „nie som hrdý“ alebo „hanbím sa“). Negatívny postoj prevažuje aj pri Kamennom námestí a bývalom Hoteli Kyjev, za ktoré sa hanbí a nie je naň hrdých vyše polovica opýtaných (54 percent).

Naopak, najviac sú Bratislavčania hrdí na Bratislavský hrad (94 percent označilo „veľmi hrdý“ alebo „skôr hrdý“), Hviezdoslavovo námestie so starou budovou SND (92 percent) a Hodžovo námestie s budovou Prezidentského paláca (85 percent).

Obyvatelia Bratislavy majú v obnove Kamenného námestia jasno

Po rekonštrukcii sa výrazne zmenilo vnímanie Autobusovej stanice Nivy. Podľa prieskumu agentúry STEM/MARK z roku 2017 bola pre Bratislavčanov najväčším zdrojom hanby (67 percent) hneď za vlakovou stanicou. Dnes ju 83 percent opýtaných vníma pozitívne.

V súčasnosti tak stúpa spoločenská objednávka na obnovu lokality Kamenného námestia. Až 78 percent opýtaných vníma súčasný stav Kamenného námestia ako problém (v roku 2017 to bolo 67 percent). Viac ako polovica (61 percent) verí, že dôjde k modernizácii tohto priestoru.

kamenne namestie
Aj priestor Kamenného námestia sa môže v budúcnosti zlepšiť. Foto: LORDSHIP

Na otázku, čo by sa s lokalitou malo udiať uviedli respondenti najčastejšie, že priestor by sa mal zmodernizovať tak, aby zodpovedal centru hlavného mesta v 21. storočí (60 percent opýtaných) a stal sa centrom stretávania sa a kultúry (53 percent). Respondenti by tiež v tejto lokalite uvítali verejný priestor s dostatkom zelene (49 percent).

Lordship plánuje citlivú rekonštrukciu hotela Kyjev

Budova bývalého hotela je od jej uzatvorenia zakonzervovaná a udržiavaná v miere, ktorá bola nutná pre rekonštrukciu. Investor, spoločnosť LORDSHIP deklaruje, že má v pláne citlivú rekonštrukciu budovy, jej zachovanie a obnovu s rešpektom k jej pôvodnému vzhľadu.  

„Víziu plánovanej rekonštrukcie sme postupne prispôsobili viacerým požiadavkám odborníkov tak, aby si hotel zachoval čo najviac zo svojej pôvodnej podoby. Chceme zachovať nielen pôvodný vzhľad a objem vonkajšieho plášťa, ale aj viaceré hodnotné pôvodné prvky v interiéri,“ priblížil Rostislav Novák zo spoločnosti Lordship. Zachovaná má zostať aj funkcia budovy, teda krátkodobé a strednodobé ubytovanie.

Námestie umelcov.
Vizualizáciu návrhu nového námestia.

V pláne je aj revitalizácia verejného priestoru v blízkosti, teda premena vnútrobloku medzi ulicami Rajská a Cintorínska na nový verejný priestor s názvom Námestie umelcov, s dostatkom zelene a infraštruktúrou pre kultúrne akcie. Vizualizáciu návrhu nového námestia v prieskume ocenila veľká väčšina opýtaných – 81 percent.

„Pre projektovú dokumentáciu citlivej rekonštrukcie budovy, ktorá obnovuje pôvodnú funkciu objektu, a pritom rešpektuje pravidlá ochrany pamiatkových hodnôt stanovených pre rekonštrukcie budov v pamiatkovej zóne, máme kladné stanoviská všetkých dotknutých orgánov okrem KPÚ,“ dodal Novák.


Podobné články

© 2024 - Kamenné námestie

Vytvoril ramino.sk