Chcú zmeniť fasádu bývalého Hotela Kyjev, súťaž je v plnom prúde

V decembri minulého roku uskutočnila agentúra STEM/MARK prieskum na vzorke 500 ľudí. Na otázku “Čo by sa podľa vás malo spraviť s Kamenným námestím a okolím bývalého Hotela Kyjev?” odpovedalo až 65 percent opýtaných Bratislavčanov, že si želajú rekonštrukciu. Nikto z respondentov nebol spokojný s terajším stavom. Veľmi podobné výsledky sme zaznamenali aj v internetovej ankete na Facebookovej stránke Nové Kamenné námestie, do ktorej sa zapojilo takmer 3 000 ľudí. V ankete 69,6 percent respondentov hlasovalo za rekonštrukciu, 25,1 percent za zbúranie budovy a len 5,3 percent za zachovanie jej súčasného výzoru. O tom, ako by mohla vyzerať fasáda budovy bývalého Hotela Kyjev nám napovie súťaž.

sutaz kyjev hotel
Súčasná fasáda budovy bývalého Hotela Kyjev nevyhovuje dnešným normám. Foto: LORDSHIP

Architektonická súťaž je vyhlásená od 18. septembra 2018. Súťažiaci majú čas na predkladanie návrhov do 31. októbra 2018. Odborná aj laická verejnosť nájde všetky informácie na internetovej stránke https://kamennenamestie.sk/, kde sa môže do súťaže aj registrovať. Priaznivci architektúry či aktívni občania zaujímajúci sa o témy spojené s rozvojom centra Bratislavy nájdu na rovnakej adrese najnovšie informácie o projekte, ale aj dianí na Kamennom námestí a v jeho okolí.

Oficiálne vyhlásenie najlepších prác je plánované na 12. novembra 2018.

Najhodnotnejšie návrhy budú ocenené a odmenené celkovou čiastkou vo výške 10 000 €.
1. cena sa stanovuje vo výške 4 000 €;
2. cena se stanovuje vo výške 2 500 €;
3. cena sa stanovuje vo výške 1 500 €.
Pre návrhy neocenené, ktoré však prinesli pozoruhodné dielčie podnety a riešenia, sa m§že prerozdeliť celková čiastka vo výške 2 000 €.
Autor ideového návrhu, ktorý bude realizovaný, bude v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie označený ako spoluautor.

FOTO PRED A PO: Kamenné námestie sa mení aj vďaka investorom

Prvým a veľmi dôležitým krokom obnovy námestia je odstránenie čiernych stavieb, ktoré roky odolávali úradom a boli prekážkou revitalizácie. „Dnes ohlasujeme spustenie obnovy Kamenného námestia. Demolujú sa stánky, čo má veľkú symboliku, pretože sme odvalili veľký balvan, ktorý stál v ceste k rekonštrukcii námestia,“ povedal prednedávnom primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. Na obnove Kamenného námestia spolupracuje mesto s britským developerom LORDSHIP, spoločnosťou Tesco, či s Alianciou Stará tržnica.

Spoločnosť LORDSHIP vyhľadala a kontaktovala vlastníkov čiernych stavieb na námestí a dohodla s nimi premiestnenie ich prevádzok mimo tohto priestoru na vlastné pozemky. „Veríme, že presunutie stánkov otvorí mestu cestu k rekonštrukcii Kamenného námestia, ktorú dotiahne spolu s odborníkmi z Aliancie Stará tržnica do úspešného konca. Je v záujme všetkých zúčastnených strán a aj samotných Bratislavčanov, aby sa tak stalo čo najskôr,“ uviedol zástupca spoločnosti LORDSHIP Peter Schmidt.

Na Kamennom námestí sa napríklad rozšíri pobytová zeleň, osadia sa samozavlažovacie kvetináče, lavičky s individuálnym sedením, pribudne nové osvetlenie.  „Cena týchto prác je približne 115 000 eur a momentálne dokončujeme verejné obstarávanie na zhotoviteľa,“ priblížil Nesrovnal. Na budúci rok sa chce bratislavská samospráva pustiť do ďalšej etapy revitalizácie, a to vymeniť asfalt za dlažbu. Rovnako chce vyriešiť otázku priľahlého parkoviska.

Rekonštruovať budovu bývalého Hotela Kyjev, búrať alebo ponechať tak?

Investor budovy bývalého Hotela Kyjev, ktorý túto stavbu vlastní od roku 2004, prišiel s viacerými návrhmi na zmenu. Tie pochádzali napríklad z medzinárodnej architektonickej súťaže, ktorá dala novú tvár celému okoliu. Avšak investor LORDSHIP narazil na jeden veľký problém. Aj keď chcel priestor pretvoriť komplexne, nebol jeho jediným vlastníkom. Všetky predstavy o komplexnej rekonštrukcii preto časom zlyhali.

Hľadajú riešenie, s ktorým bude súhlasiť väčšina
Po rokoch čakania spoločnosť LORDSHIP predstavila v decembri 2017 plány s rekonštrukciou budovy bývalého Hotela Kyjev. Reakcie niektorých architektov v tej dobe viedli k
spusteniu petície “Verejná výzva vedeniu Pamiatkového úradu SR na vyhlásenie Komplexu na Kamennom námestí v Bratislave za Národnú kultúrnu pamiatku”. Ale aj cez snahu zapojiť architektov a odbornú verejnosť zo škôl a Českej republiky, sa pod petíciu podpísalo len 355 ľudí. Išlo už o druhý neúspešný pokus. Ten prvý stopol samotný Pamiatkový úrad Slovenskej republiky ešte v roku 2013, ktorý odmietol vyhlásiť komplex za Národnú kultúrnu pamiatku.

Investor sa vzhľadom na majetkové pomery v priestoroch Kamenného námestia rozhodol pre menší zásah do tváre Bratislavy. Budove bývalého hotela chce vdýchnuť nový život a priestor zrekonštruovať. V súčasnosti pripravuje architektonickú ideovú súťaž na výzor fasády. Súťaž by mala dať odpoveď na to, ako zrekonštruovaná budova bude vyzerať. Rekonštrukcia by okrem iného mala priniesť aj presunutie parkovacích miest pod zem, či vytvorenie nového námestia v trojuholníku ulíc Rajská a Cintorínska – na mieste zásobovacej rampy do podzemia.

Nerozumieš? Ani vtedy mnohí nerozumeli. Kampaň pokračuje na Kamennom námestí

Tvorcovia tejto kampane oslovili aj spoločnosť LORDSHIP, ktorá sa veľmi rada zapojila do tohto projektu a poskytla fasádu budovy bývalého Hotela Kyjev na premietanie hlavných posolstiev. „Ľudia často nerozumejú, prečo došlo k vpádu vojsk do Československa. Síce vedia situáciu popísať, ale nevedia prečo takýto pokus o lepší život bol brutálne potlačený a to žiaľ aj s obeťami,“ približuje motiváciu vytvoriť kampaň jej ambasádor Grigorij Mesežnikov z IVO.  Spoločnosť LORDSHIP sa rozhodla podporiť pripomienku na pohnuté udalosti augustovej okupácie poskytnutím priestorov na veľkoplošné premietania v centre hlavného mesta. „Je to vec občianskej a spoločenskej zodpovednosti.  Sú udalosti v našej nedávnej minulosti, z ktorých sa musíme neustále učiť a táto patrí medzi tie najdôležitejšie. Sme veľmi radi, že sa na tomto projekte môžeme aj takýmto spôsobom spolupodieľať,“ povedal zástupca spoločnosti Peter Schmidt.

Kampaň má názov NEROZUMIEME a pripomína, že augustovú inváziu spáchali naši vtedajší spojenci na čele so Sovietskym zväzom. Cieľom bolo potlačenie obrodného procesu, ktorý v krajine prebiehal. Vodcovia Sovietskeho zväzu sa totiž obávali jeho preliatia do okolitých sovietskych satelitných štátov, ku ktorým patrilo aj Československo.

Zmyslom tohto projektu je, aby sa zrozumiteľnými výrazovými prostriedkami pomohlo mladšej generácii doplniť vedomosti a význam posolstva roku 1968. „Po 50. Rokoch tento odkaz musí byť diskutovaný, ľudia by mali mať možnosť získať dostatok informácii. Rok 1968 je kľúčový z hľadiska našej oddanosti k určitým princípom. Tento odkaz by mal pre nás znamenať  väčšiu snahu o demokraciu, slobodu, spojenectvo s demokratickými štátmi,“ hovorí Grigorij Mesežnikov.

Čierne stavby z Kamenného námestia miznú. Otvorí sa cesta rekonštrukcii

Zbúrať alebo odstrániť čierne stavby nebýva často jednoduché. Je potrebné vyriešiť viaceré problémy počnúc právnou kvalifikáciou (teda či je to neoprávnená alebo nepovolená stavba) po náklady a v niektorých prípadoch býva zložité aj identifikovať majiteľa. Čierne stavby na Kamennom námestí dlhé roky odolávali snahe úradov o ich odstránenie. Dôvodom bola napríklad nedostupnosť majiteľov či ich pobyt mimo Slovenskej republiky. To sa však aj vďaka úsiliu spoločnosti LORDSHIPhlavného mesta podarilo zmeniť.

Developer poskytol priestor pre sťahovanie
Stánky s rýchlym občerstvením, čierne stavby, presťahujú do priestoru, ktorý patrí investorovi budovy bývalého Hotela Kyjev. Vďaka tomu sa otvára cesta pre hlavné mesto k revitalizácii Kamenného námestia. LORDSHIP tým plní sľub a snaží sa aj takýmto spôsobom pomôcť magistrátu. „Veríme, že presunutie stánkov s rýchlym občerstvením otvorí mestu cestu k rekonštrukcii Kamenného námestia, ktorú dotiahne spolu s odborníkmi z Aliancie Stará tržnica do úspešného konca. Je v záujme všetkých zúčastnených strán a aj samotných Bratislavčanov, aby sa tak stalo čo najskôr,“ povedal zástupca spoločnosti LORDSHIP Peter Schmidt.

cierne stavby
Stánok z centra Kamenného námestiasa presťahoval na pozemky investora. Mesto tak má otvorenú cestu k revitalizácii. Foto: LORDSHIP

Kamenné námestie pre obyvateľov
Revitalizáciu Kamenného námestia umožní aj finančný príspevok súkromného developera mestu. Odstránenie nelegálnych stavieb finančne podporí aj spoločnosť Tesco.
Vynovené námestie bude slúžiť nielen na oddych, ale bude zároveň funkčným a prístupným mestským priestorom. Novú tvár mu dodajú aj prvky z projektu Živé námestie, ktorého autormi sú aktivisti a odborníci z občianskeho združenia Aliancia Stará tržnica. Združenie má za sebou úspešnú obnovu rovnomenného objektu v bratislavskom centre.


LORDSHIP pripravuje aj projekt nového námestia so zameraním na kultúru a umenie, ktoré bude s revitalizovaným Kamenným námestím v tesnom susedstve. Oba priestory budú vytvárať jedinečnú kombináciu, vďaka ktorej sa tu bude môcť cítiť dobre každý obyvateľ aj návštevník hlavného mesta.

Pouličné umenie na fasáde bývalého Hotela Kyjev: Je jedným z najväčších v Európe

Steny v známej bratislavskej lokalite už zdobia diela viacerých medzinárodne uznávaných umelcov. Tento rok ku nim pribudne aj bratislavský fotograf Lousy Auber so svojim konceptom reinterpretácie fasády bývalého Hotela Kyjev s názvom Hotel Kyjev Deconstructed. Pouličné umenie tak dostane v Bratislave výnimočné miesto.

Z fasády roky zavretého hotela sa tak stane obrovské umelecké dielo, jedno z najväčších v Európe. “Sme veľmi radi, že môžeme byť opäť partnermi Bratislava Street Art Festivalu a aj takýmto spôsobom podporiť kultúru v hlavnom meste. Dielo talentovaného slovenského umelca ukazuje obyvateľom a aj návštevníkom Bratislavy, že aj street art môže mať kultúrnu, slušnú a najmä umeleckú hodnotu. Aj v plánoch na rekonštrukciu hotela počítame s priestorom na kultúru, konkrétne s novým námestím, ktoré by slúžilo na rôzne koncerty či iné umelecké eventy” povedal mediálny zástupca spoločnosti LORDSHIP Peter Borko.

Z výšky a s rešpektom
Tvorbu umeleckého diela zabezpečovalo vyše 15 výškových pracovníkov 25. júna a dielo dokončia pred zrakmi verejnosti počas posledného júnového víkendu Dielo vytvorili s rešpektom k autorovi budovy Ivanovi Matušíkovi. Na budove vynikne takzvaný dokonalý kruh. Kruh bol aj významným prvkom v tvorbe pána Matušíka, ktorý sa ním inšpiroval a využil ho aj na viacerých miestach v interiéri bývalého hotela.

Pouličné umenie oživilo fasádu budovy bývalého hotela. Foto: Lordship
Pouličné umenie oživilo fasádu budovy bývalého hotela. Foto: Lordship

„Museli sme zohľadniť veľa technických faktorov a z toho vyplynul aj prirodzený nápad reinterpretácie štruktúry samotnej fasády. Nechceli sme ľudí provokovať nejakým voľným umeleckým prejavom, pretože Hotel Kyjev je pre túto časť mesta ikonickou stavbou, ktorú ľudia dlhodobo vnímajú a to treba rešpektovať”, hovorí Lousy Auber.

Obdivujte pouličné umenie z netradičného miesta
Organizátori si pripravili aj jedno nezvyčajné prekvapenie: „Po niekoľkých rokoch budú mať Bratislavčania opäť možnosť navštíviť jeden zaujímavý priestor, ktorý bol dlhé obdobie neprístupný – strechu nákupného centra My Bratislava Tesco na Kamennom námestí. “V sobotu 30.6.2018 tam máme pripravený bohatý detský program a návštevníci si zároveň môžu užívať netradičný výhľad a sledovať dotváranie umeleckého diela na fasáde bývalého hotela Kyjev“, hovorí organizátor Bratislava Street Art Festivalu Tomáš Lukačka.

Umenie nájdete v celej Bratislave
Projekt „pouličné umenie“ sa nachádza aj v ďalších zákutiach Bratislavy. Počas soboty 30.6. 2018 budú výtvarníci maľovať svoje diela priamo na elektrické rozvádzacie skrine na Jakubovom námestí.
V sobotu 30.6.2018 sa na pódiu na Kamennom námestí predstavia skupiny ako Spacerecorder, Funtomas, SAYS, Luvver a Nvmeri.

Nové námestie by mohlo niesť meno po významnom umelcovi

Internetový magazín Refresher.sk sa v marci venoval téme Kamenného námestia. V článku „Zanedbané časti bratislavského centra oživí nové námestie s priestorom pre mestskú hudbu. Meno mu môžeš vymyslieť aj ty“ sa venoval nie len plánom spoločnosti LORDSHIP s revitalizáciou oblasti, ale aj téme nové námestie. To, ako by mohlo vyzerať, riešila redakcia napríklad aj s populárnym slovenským hudobníkom Martinom Valihorom. „Zeleň, kaviarne a hudobné pódium skrátka predstavujú ďalšie miesto plné kultúrneho vyžitia a také Bratislava naozaj potrebuje,“ vyjadril sa pre magazín.

Aj takto by mohlo vyzerať nové námestie v trojuholníku ulíc Rajska a Cintorínska. Vizualizácia: LORDSHIP

Námestie Mariána Vargu
„Som rád, že to vznikne ako kultivovaný nový priestor, nie ako lacná prerábka toho starého. Rád tu kedykoľvek zahrám a dokonca budem šťastný, ak na tomto mieste vznikne aj pravidelná partia hudobníkov. Je len na nás, či toto miesto oživíme,“ popísal svoje predstavy Valihora a zároveň načrtol, ako by sa nové námestie mohlo volať. Podľa neho by bol vhodný napríklad názov Námestie Mariána Vargu, len nedávno zosnulého fenomenálneho slovenského hudobníka so svetovým dosahom. Majster Varga navyše prežil významnú časť jeho tvorivého obdobia na vedľajšej Dunajskej ulici.

Bývalý Hotel Kyjev a aj jeho okolie dostanú nový šat

Zmeny by sa mal dočkať najmä bývalý Hotel Kyjev, ktorý je dominantou zóny. Priestor dostanú okrem iného zelené plochy, kultúrne podujatia, oddychová časť – všetko prvky, ktoré verejnosť na tomto mieste očakáva podľa prieskumu, ktorý v decembri 2017 na vzorke 500 respondentov realizovala výskumná agentúra STEM /MARK. Mnohé požiadavky vyplývajúce z prieskumu sú zapracované na nových vizualizáciách spoločne s jednou z uvažovaných variant novej fasády rekonštruovaného Hotela Kyjev.

Britská spoločnosť LORDSHIP vlastní budovu bývalého Hotela Kyjev od roku 2004. Investor hľadal už od začiatku spôsob, ako zmeniť tvár Kamenného námestia a vytvoriť moderný, funkčný a príjemný priestor. Paradoxne, to bolo najväčšou brzdou. Spoločnosť LORDSHIP sa pozerala na oblasť Kamenného námestia ako na jeden funkčný celok, kde nechcela robiť len čiastkové zásahy. Investorovi sa bohužiaľ nepodarilo presvedčiť príslušné orgány na zmenu územného plánu a preto od prvotných ideí musel odstúpiť a sústrediť sa len na plochu okolo bývalého Hotela Kyjev.

Autá presťahujeme pod zem, vrátime život do centra

Investor plánuje rekonštruovať budovu bývalého hotela a spraviť z nej moderne vyzerajúci komplex, hodný centra európskej metropoly. „Sme veľmi radi, že môžeme zlepšiť centrálnu časť Bratislavy a dať jej nový, moderný výzor,“ povedal architekt Branislav Kaliský zo štúdia A1 ReSpect, ktoré stojí aj za oceňovaným dizajnom Eurovea. Či bude výšková budova slúžiť opäť ako hotel, nie je ešte jasné. V hre je vytvorenie bytových jednotiek či kancelárskych priestorov. Obchodné jednotky budú situované na dolných podlažiach.

K budove bývalého hotela pribudne v súlade s územným plánom zóny kancelárska budova, ktorá si nájde miesto na časti dnešného parkoviska, ktoré lemuje Špitálska ulica.
LORDSHIP plánuje pri rekonštrukcii bývalého hotela presťahovať parkovanie z ulíc pod zem a zabrániť tak kolíziám chodcov s automobilmi. „Vykonali sme dopravnú štúdiu, v rámci ktorej bolo posúdených 12 križovatiek v bezprostrednom okolí,“ povedal riaditeľ spoločnosti LORDSHIP Rostislav Novák. Parkovanie sa presunie pod zem, vďaka čomu bude v uliciach parkovať menej áut.

Okrem toho plánuje investor vytvoriť pre Bratislavčanov úplne nové námestie v trojuholníku ulíc Rajská a Cintorínska. V súčasnosti je na tomto mieste nefunkčná rampa do podzemia, pri ktorej sa stretávajú rôzne živly. V budúcnosti dostane tento priestor úplne novú komunitnú a kultúrnu tvár. Námestie bude tvoriť zónu pulzujúcu mestským životom a umením. LORDSHIP sem chce umiestniť pódium pre pouličnú hudbu, galériovú kaviareň a ďalšie aktivity.

Odborno-verejná diskusia o podobe bývalého Hotela Kyjev a Kamenného námestia

Presne pred týždňom zorganizoval britský investor stretnutie s odbornou verejnosťou a bratislavskými aktivistami, napríklad z Aliancie Stará Tržnica. O podobe Kamenného námestia a budov v jeho okolí prišla diskutovať hlavná architektka mesta Bratislava Ingrid Konrad, starosta mestskej časti Staré Mesto Radoslav Števčík, viacerí architekti či urbanisti, a mnohí ďalší.
„Počúvame názory odbornej verejnosti aj obyvateľov Bratislavy. Chceme vytvoriť priestor, ktorý bude nielen funkčný, ale aj estetický a bude spĺňať potreby dnešnej doby. Naše plány sme preto v rámci verejnej participácie ako prvým odkomunikovali širšej odbornej verejnosti, a zástupcom samosprávy. Pripomienkami a námetmi, ktoré odzneli v rámci diskusie, sa už zaoberáme,“ zhrnuje závery okrúhleho stola Rostislav Novák.
Investor verí, že spoločnými silami sa podarí vytvoriť nový mestský priestor, ktorý poskytne oddych a zábavu pre všetkých občanov a návštevníkov Bratislavy.

Decembrový prieskum ukázal postoj Bratislavčanov

Rozsiahly prieskum vykonala začiatkom decembra agentúra Stem/Mark na vzorke 500 respondentov z Bratislavy. „Výsledky prieskumu sme dôkladne analyzovali a zisťovali realizovateľnosť pripomienok. Na viaceré prvky už skôr zareagovali občianski aktivisti, s ktorými budeme spolupracovať na revitalizácii celého priestoru,“ vysvetlil Rostislav Novák. Najhlavnejším posolstvom celého prieskumu je, že Bratislavčania nie sú spokojní so súčasným stavom. Za oblasť Kamenného námestia sa hanbia skoro tak, ako za Hlavnú vlakovú stanicu či niekdajšiu stanicu pre autobusy na Mlynských Nivách. Aj preto chce LORDSHIP čiastočne investovať aj do verejných priestorov, ktoré nevlastní a prispeje na revitalizáciu Kamenného námestia. Tu je pripravený zahájiť čo najskôr v spolupráci s mestom, občianskymi aktivistami a architektmi. Preto iniciatívne vypracoval konkrétny plán revitalizácie a predložil mestu k posúdeniu. Nakoľko sa však jedná o pozemky vo vlastníctve mesta, musí počkať na jeho odsúhlasenie

Pribudnúť majú najmä zelené plochy. Práve zelených plôch sa verejnosť v rámci prieskumu dožadovala najčastejšie. Súčasťou návrhu je aj odstránenie nevzhľadných stánkov a oprava povrchu námestia tak, aby bolo plynule prepojené s historickým centrom a vytváral jednu pešiu zónu spolu s Námestím Slovenského národného povstania. Práve projekt „Živé námestie“ od Aliancie Stará Tržnica je dobrým príkladom toho, ako môže vyzerať moderný verejný priestor.
Kamenné námestie by tak malo po revitalizácii vytvoriť dôstojnú a pokojnú zónu uprostred hlavného mesta.

Prieskum ukázal: Za Kamenné námestie sa hanbí väčšina Bratislavčanov

Za priestor Kamenného námestia a okolia bývalého Hotela Kyjev sa hanbí viac ako 80 percent obyvateľov Bratislavy. Horšie na tom je už len Železničná stanica a bývalá stanica pre autobusy. Ukázal to prieskum, ktorý pre spoločnosť LORDSHIP vykonala začiatkom decembra agentúra Stem/Mark na vzorke 500 respondentov z Bratislavy.

Obyvateľom mesta najčastejšie v tomto priestore prekážajú bezdomovci a špina, a chýbajú verejné a komunitné priestory. Výskumný analytik Václav Forst zo Stem/Mark zhrnul výsledky: „Prieskum hovorí, že súčasná situácia v okolí Kamenného námestia nie je Bratislavčanom ľahostajná. Aktuálnu situáciu v lokalite pociťujú ako veľmi nepríjemnú a problémovú, ale súčasne veria, že lokalita má veľký potenciál a je nutné ju rýchlo oživiť. Pri mnohých respondentoch sme tiež zaznamenali aj pozitívne asociácie naviazané na osobné spomienky z doby, keď bol komplex nový a fungoval.“

Po zmene volá takmer každý

Spoločnosť LORDSHIP, ktorá vlastní objekt bývalého hotela a niektoré pozemky v okolí, zadala výskumnej agentúre Stem/Mark úlohu vypracovať prieskum medzi Bratislavčanmi. „Najvýraznejším výsledkom je, že ľudia chcú v tomto priestore zmenu. Pokúsime sa zapracovať do našich budúcich plánov veci, ktorých sa Bratislavčania najviac dožadujú,“ povedal Rostislav Novák, generálny riaditeľ spoločnosti LORDSHIP.

kamenne namestie rampa prieskum
Zanedbané priestory námestia a okolia priťahujú rlzne živly. Foto: LORDSHIP

Vízia nového námestia, ktoré spája komunitu

Rostislav Novák začiatkom decembra previedol novinárov budovou bývalého Hotela Kyjev. Vysvetlil im, že spoločnosť LORDSHIP chce objekt zrekonštruovať a vytvoriť v priestore ulíc Rajská a Cintorínska nové námestie. Jeho účel bol tiež predmetom výskumu. „Výsledky prieskumu stále vyhodnocujeme. Najmä to, čo z toho je možné realizovať a, pochopiteľne, aj udržiavať. Želania obyvateľov berieme veľmi vážne a hľadáme riešenia. Nechceme vytvoriť iba hodnotné miesto, ale najmä miesto živé, pulzujúce energiou, na ktoré sa budú Bratislavčania radi vracať, aby tu trávili svoj čas,“ vysvetlil Novák.

namestie umelcov
Spoločnosť LORDSHIP chce vytvoriť v trojuholníku ulíc Rajská a Cintorínska nové námestie. Vizualizácia: LORDSHIP

© 2023 - Kamenné námestie

Vytvoril ramino.sk