Rekonštruovať budovu bývalého Hotela Kyjev, búrať alebo ponechať tak?

Investor budovy bývalého Hotela Kyjev, ktorý túto stavbu vlastní od roku 2004, prišiel s viacerými návrhmi na zmenu. Tie pochádzali napríklad z medzinárodnej architektonickej súťaže, ktorá dala novú tvár celému okoliu. Avšak investor LORDSHIP narazil na jeden veľký problém. Aj keď chcel priestor pretvoriť komplexne, nebol jeho jediným vlastníkom. Všetky predstavy o komplexnej rekonštrukcii preto časom zlyhali.

Hľadajú riešenie, s ktorým bude súhlasiť väčšina
Po rokoch čakania spoločnosť LORDSHIP predstavila v decembri 2017 plány s rekonštrukciou budovy bývalého Hotela Kyjev. Reakcie niektorých architektov v tej dobe viedli k
spusteniu petície “Verejná výzva vedeniu Pamiatkového úradu SR na vyhlásenie Komplexu na Kamennom námestí v Bratislave za Národnú kultúrnu pamiatku”. Ale aj cez snahu zapojiť architektov a odbornú verejnosť zo škôl a Českej republiky, sa pod petíciu podpísalo len 355 ľudí. Išlo už o druhý neúspešný pokus. Ten prvý stopol samotný Pamiatkový úrad Slovenskej republiky ešte v roku 2013, ktorý odmietol vyhlásiť komplex za Národnú kultúrnu pamiatku.

Investor sa vzhľadom na majetkové pomery v priestoroch Kamenného námestia rozhodol pre menší zásah do tváre Bratislavy. Budove bývalého hotela chce vdýchnuť nový život a priestor zrekonštruovať. V súčasnosti pripravuje architektonickú ideovú súťaž na výzor fasády. Súťaž by mala dať odpoveď na to, ako zrekonštruovaná budova bude vyzerať. Rekonštrukcia by okrem iného mala priniesť aj presunutie parkovacích miest pod zem, či vytvorenie nového námestia v trojuholníku ulíc Rajská a Cintorínska – na mieste zásobovacej rampy do podzemia.

Nerozumieš? Ani vtedy mnohí nerozumeli. Kampaň pokračuje na Kamennom námestí

Tvorcovia tejto kampane oslovili aj spoločnosť LORDSHIP, ktorá sa veľmi rada zapojila do tohto projektu a poskytla fasádu budovy bývalého Hotela Kyjev na premietanie hlavných posolstiev. „Ľudia často nerozumejú, prečo došlo k vpádu vojsk do Československa. Síce vedia situáciu popísať, ale nevedia prečo takýto pokus o lepší život bol brutálne potlačený a to žiaľ aj s obeťami,“ približuje motiváciu vytvoriť kampaň jej ambasádor Grigorij Mesežnikov z IVO.  Spoločnosť LORDSHIP sa rozhodla podporiť pripomienku na pohnuté udalosti augustovej okupácie poskytnutím priestorov na veľkoplošné premietania v centre hlavného mesta. „Je to vec občianskej a spoločenskej zodpovednosti.  Sú udalosti v našej nedávnej minulosti, z ktorých sa musíme neustále učiť a táto patrí medzi tie najdôležitejšie. Sme veľmi radi, že sa na tomto projekte môžeme aj takýmto spôsobom spolupodieľať,“ povedal zástupca spoločnosti Peter Schmidt.

Kampaň má názov NEROZUMIEME a pripomína, že augustovú inváziu spáchali naši vtedajší spojenci na čele so Sovietskym zväzom. Cieľom bolo potlačenie obrodného procesu, ktorý v krajine prebiehal. Vodcovia Sovietskeho zväzu sa totiž obávali jeho preliatia do okolitých sovietskych satelitných štátov, ku ktorým patrilo aj Československo.

Zmyslom tohto projektu je, aby sa zrozumiteľnými výrazovými prostriedkami pomohlo mladšej generácii doplniť vedomosti a význam posolstva roku 1968. „Po 50. Rokoch tento odkaz musí byť diskutovaný, ľudia by mali mať možnosť získať dostatok informácii. Rok 1968 je kľúčový z hľadiska našej oddanosti k určitým princípom. Tento odkaz by mal pre nás znamenať  väčšiu snahu o demokraciu, slobodu, spojenectvo s demokratickými štátmi,“ hovorí Grigorij Mesežnikov.

Čierne stavby z Kamenného námestia miznú. Otvorí sa cesta rekonštrukcii

Zbúrať alebo odstrániť čierne stavby nebýva často jednoduché. Je potrebné vyriešiť viaceré problémy počnúc právnou kvalifikáciou (teda či je to neoprávnená alebo nepovolená stavba) po náklady a v niektorých prípadoch býva zložité aj identifikovať majiteľa. Čierne stavby na Kamennom námestí dlhé roky odolávali snahe úradov o ich odstránenie. Dôvodom bola napríklad nedostupnosť majiteľov či ich pobyt mimo Slovenskej republiky. To sa však aj vďaka úsiliu spoločnosti LORDSHIPhlavného mesta podarilo zmeniť.

Developer poskytol priestor pre sťahovanie
Stánky s rýchlym občerstvením, čierne stavby, presťahujú do priestoru, ktorý patrí investorovi budovy bývalého Hotela Kyjev. Vďaka tomu sa otvára cesta pre hlavné mesto k revitalizácii Kamenného námestia. LORDSHIP tým plní sľub a snaží sa aj takýmto spôsobom pomôcť magistrátu. „Veríme, že presunutie stánkov s rýchlym občerstvením otvorí mestu cestu k rekonštrukcii Kamenného námestia, ktorú dotiahne spolu s odborníkmi z Aliancie Stará tržnica do úspešného konca. Je v záujme všetkých zúčastnených strán a aj samotných Bratislavčanov, aby sa tak stalo čo najskôr,“ povedal zástupca spoločnosti LORDSHIP Peter Schmidt.

cierne stavby
Stánok z centra Kamenného námestiasa presťahoval na pozemky investora. Mesto tak má otvorenú cestu k revitalizácii. Foto: LORDSHIP

Kamenné námestie pre obyvateľov
Revitalizáciu Kamenného námestia umožní aj finančný príspevok súkromného developera mestu. Odstránenie nelegálnych stavieb finančne podporí aj spoločnosť Tesco.
Vynovené námestie bude slúžiť nielen na oddych, ale bude zároveň funkčným a prístupným mestským priestorom. Novú tvár mu dodajú aj prvky z projektu Živé námestie, ktorého autormi sú aktivisti a odborníci z občianskeho združenia Aliancia Stará tržnica. Združenie má za sebou úspešnú obnovu rovnomenného objektu v bratislavskom centre.


LORDSHIP pripravuje aj projekt nového námestia so zameraním na kultúru a umenie, ktoré bude s revitalizovaným Kamenným námestím v tesnom susedstve. Oba priestory budú vytvárať jedinečnú kombináciu, vďaka ktorej sa tu bude môcť cítiť dobre každý obyvateľ aj návštevník hlavného mesta.

© 2023 - Kamenné námestie

Vytvoril ramino.sk