Novinky z Kamenného námestia

Dobrý sused, transparentný partner

Veríme, že úlohou investora nie je len vytvoriť kvalitnú budovu, ale budovať aj vzťah ľudí k miestu, kde investujeme. Iba ak bude lokalita Kamenného námestia atraktívna a príťažlivá, tak len vtedy bude náš projekt úspešný. A aj preto spájame naše sily s partnermi a pokúšame sa budovať a prispievať k lepšiemu životu v lokalite.

V poslednom období sme spolupracovali na nasledovných aktivitách:

  • Poskytli sme pomocnú ruku Dobrému trhu a vyhradili sme pre nich bezplatne väčšinu parkovacích miest z našich kapacít. Aj vďaka tomu sa mohol konať najväčší Dobrý trh v histórii.
  • Fasádu bývalého hotela dnes zdobí jedno z najväčších streetartových diel na svete v podaní umelca Lousyho Aubera. Steny budov, ktoré vlastníme v okolí, sú ozdobené pouličným umením vďaka spolupráci s Bratislava Streetart festival.
  • Poskytnutím fasády sme tiež podporili kampaň pripomínajúcu 50. výročie augustovej okupácie z roku 1968. Na fasáde sa premietali hlavné posolstvá kampane NEROZUMIEME. Tá pripomínala, že augustovú inváziu spáchali naši vtedajší spojenci na čele so Sovietskym zväzom. Je to totiž podľa nás vec občianskej a spoločenskej zodpovednosti. Sú udalosti v našej nedávnej minulosti, z ktorých sa musíme neustále učiť a táto patrí medzi tie najdôležitejšie.
  • Keď spojíme sily, tak sa dá pohnúť aj takým miestom, ako je Kamenné námestie. Mesto v spolupráci s Alianciou Stará tržnica, spoločnosťou Tesco a značkou LORDSHIP, rozhýbali začiatky revitalizácie roky chátrajúceho námestia v centre Bratislavy. Prvým a veľmi dôležitým krokom obnovy námestia bolo na náklady LORDSHIP a TESCO odstránenie čiernych stavieb, ktoré roky odolávali úradom a boli prekážkou revitalizácie. LORDSHIP vyhľadal a kontaktoval vlastníkov čiernych stavieb na námestí a dohodol s nimi premiestnenie ich prevádzok mimo tohto priestoru na vlastné pozemky, čo umožnilo začiatok revitalizácie.

Často kladené otázky

Našim plánom je revitalizácia celej plochy, v jej rámci aj rekonštrukcia budovy bývalého hotela. Nechceme meniť charakter zóny, ale chceme do nej vrátiť život. Bývalý hotel chceme rekonštruovať preto, aby sme mohli zachovať výšku pôvodnej budovy
V súčasnosti je v okolí približne 150 parkovacích miest, čo je pre potreby tejto lokality celkom nedostatočné. Našim plánom je premiestniť ich do podzemia v súlade s dopravnou koncepciou mesta. V podzemí nového námestia bude približne 500 parkovacích miest, ktoré už v súčasnosti v tejto lokalite chýbajú. Dali sme si vypracovať odbornú štúdiu - dopravnú, hlukovú i rozptylovú – či nové autá nezahustia dopravu v okolí. Výsledok je, že v skutočnosti je tam rezerva pre ďalšie autá. Veľká časť parkoviska bude pritom verejná, čo iste ocenia budúci návštevníci tohto priestoru, ako aj obyvatelia, ktorým príde návšteva.
Podľa úspešnej a odskúšanej teórie rozbitých okien platí, že keď opravíte a oživíte určitý priestor, prestanú sa na ňom podobné elementy ukazovať. Chceme do tohto priestoru vrátiť život, ktorý sa z centra mesta začal v posledných desaťročiach vytrácať. V nových bytoch budú bývať rodiny, nové námestie budú navštevovať obyvatelia mesta a tak začne táto časť mesta opäť žiť. Spolupracujeme tiež a architektmi a sociológmi, ktorí majú s touto problematikou skúsenosti. Nové plochy navrhujeme tak, aby sme známe negatívne javy eliminovali.
Našim zámerom nie je vybudovanie tepelného ostrova, ale prívetivý fungujúci priestor, na ktorom bude pulzovať život. Toto musí priestor a budovy v ňom spĺňať bez ohľadu na ročné obdobie či klimatické podmienky. Bolo to tiež súčasťou nášho zadania na vypracovanie projektovej dokumentácie. Revitalizovaný a zrekonštruovaný priestor bude prínosom pre mesto v jeho úsilí vyrovnávania sa s negatívnymi dopadmi klimatickej zmeny, pretože prinesie vodné prvky, zelené strechy a ďalšiu zeleň, ktoré budú zmierňovať najmä letné horúčavy.
Spoločnosť LORDSHIP chce zachovať pôvodnú hmotu bývalého hotela Kyjev, preto by nemalo žiadny zmysel ho zbúrať a postaviť nanovo. Túto možnosť pripúšťame iba v prípade poškodenej statiky, čo je v prípade budovy bývalého Hotela Kyjev veľmi nepravdepodobné.
Sme si vedomí toho, že parkovanie na Špitálskej ulici využívajú aj návštevníci blízkeho Onkologického ústavu sv. Alžbety. Preto chceme v ďalšej projektovej fáze rokovať s vedením ústavu rokovať o možnosti zvýhodnenia držiteľov elektronických prístupových kariet pacientov v našom parkovacom systéme.

O spoločnosti

LORDSHIP je vlastníkom bývalého Hotela Kyjev od roku 2004. Prevádzka hotelových a hostelových služieb bola ukončená v roku 2011 kvôli nerentabilite, pretrvávajúcej hospodárskej kríze a vysokým nákladom. Vlastník by chcel v blízkej budúcnosti budovu zrekonštruovať a vytvoriť v jej okolí nový mestský priestor pre verejnosť.

Tím spoločnosti LORDSHIP pozostáva z viac ako päťdesiatich veľmi skúsených zahraničných i domácich odborníkov. Svoje kvality preukázali v celom spektre realitného trhu. LORDSHIP úspešne dokončil, alebo práve realizuje lukratívne projekty obchodov, obchodných domov, nákupných parkov i hotelov, ale súčasne aj...

Viac informácií

© 2023 - Kamenné námestie

Vytvoril ramino.sk