Novinky z Kamenného námestia

Často kladené otázky

Našim plánom je revitalizácia celej plochy, v jej rámci aj rekonštrukcia budovy bývalého hotela. Nechceme meniť charakter zóny, ale chceme do nej vrátiť život. Bývalý hotel je potrebné rekonštruovať preto, aby spĺňal súčasné normy a štandardy ubytovania v 21. storočí.
Budove chceme vrátiť podobnú funkciu, ktorej slúžila od začiatku. Tou by malo byť krátkodobé a strednodobé ubytovanie. Konkrétne moderný co-livingový koncept ubytovania pre študentov, mladé páry, obchodných cestujúcich či turistov.
Spoločnosť LORDSHIP chce zachovať pôvodnú hmotu i vonkajší plášť bývalého Hotela Kyjev, preto by nemalo žiadny zmysel ho zbúrať a postaviť nanovo. Myšlienka, ktorá pôvodne počítala s razantnou premenou budovy, je dnes prekonaná.
Podľa úspešnej a odskúšanej teórie platí, že keď opravíte a oživíte určitý priestor, prestanú sa na ňom podobné elementy ukazovať. Chceme do tohto priestoru vrátiť život, ktorý sa z centra mesta začal v posledných desaťročiach vytrácať. V nových bytoch budú bývať rodiny, v zrekonštruovanom hoteli mladí ľudia, nové námestie budú navštevovať obyvatelia mesta a tak začne táto časť mesta opäť žiť. Spolupracujeme tiež a architektmi, urbanistami a sociológmi, ktorí majú s touto problematikou skúsenosti. Nové plochy navrhujeme tak, aby sme známe negatívne javy eliminovali.
Po rokoch rokovaní a zvažovaní rôznych stratégií vznikla projektová dokumentácia citlivej rekonštrukcie bývalého Hotela Kyjev. Bohužiaľ, rozhodnutie Pamiatkového úradu SR vyhlásiť celý komplex budov za národnú kultúrnu pamiatku (NKP) proces obnovy zastavilo.
Centrum mesta je a vždy bolo živým priestorom, ktorý sa neustále vyvíja podľa nárokov modernej spoločnosti. Pamiatkový úrad už raz v minulosti vydal stanovisko, že už samotné konanie o vyhlásení objektu za NKP nie je potrebné, pretože stavba jednoducho nespĺňa kritériá, aby sa stala NKP. Súčasná ochrana, ktorá sa na bývalý hotel Kyjev vzťahuje ako na súčasť pamiatkovej zóny, umožňuje modernizáciu budovy s vysokou mierou zachovania pôvodných prvkov všade, kde to bude možné. Dodatočná ochrana môže zabrániť či výrazne skomplikovať modernizáciu a tým aj využiteľnosť budovy a okolitého priestoru.

O spoločnosti

LORDSHIP je vlastníkom bývalého Hotela Kyjev od roku 2004. Prevádzka hotelových a hostelových služieb bola ukončená v roku 2011 kvôli nerentabilite, pretrvávajúcej hospodárskej kríze a vysokým nákladom. Vlastník by chcel v blízkej budúcnosti budovu zrekonštruovať a vytvoriť v jej okolí nový mestský priestor pre verejnosť.

Tím spoločnosti LORDSHIP pozostáva z viac ako päťdesiatich veľmi skúsených zahraničných i domácich odborníkov. Svoje kvality preukázali v celom spektre realitného trhu. LORDSHIP úspešne dokončil, alebo práve realizuje lukratívne projekty obchodov, obchodných domov, nákupných parkov i hotelov, ale súčasne aj najmodernejšie kancelárske priestory. Celková rozloha zastavanej plochy už presiahla 600 000 m² počas viac ako 30 rokov pôsobenia spoločnosti LORDSHIP v real estate.

Viac informácií

© 2024 - Kamenné námestie

Vytvoril ramino.sk