Novinky z Kamenného námestia

Verejná súťaž na ideový návrh riešenia fasády hotela Kyjev

Predmetom sútaže je vypracovanie ideového návrhu riešenia fasád stavebných objektov 01-04 plánovaného zámeru. Predpokladá sa návrh takého riešenia, ktoré bude zohľadňovat moderné trendy a technologie užívané v podobných zámeroch. Zadanie je zaslané účastníkom súťaže po registrácii.
Všeobecné odporúčania:

  • nadčasový, realizovateľný návrh, ktorý umocní význam pripravovaného zámeru
  • dostatočne flexibilný návrh pre uvažované funkcie
  • rešpekt k urbanistickým a architektonickým hodnotám
  • rešpekt k ekonomike zámeru

Porota rozhodla o najlepších prácach a usporiadateľ ich vyhlási 27.11.2018.

Často kladené otázky

Našim plánom je revitalizácia celej plochy, v jej rámci aj rekonštrukcia budovy bývalého hotela. Nechceme meniť charakter zóny, ale chceme do nej vrátiť život. Bývalý hotel chceme rekonštruovať preto, aby sme mohli zachovať výšku pôvodnej budovy
V súčasnosti je v okolí približne 150 parkovacích miest, čo je pre potreby tejto lokality celkom nedostatočné. Našim plánom je premiestniť ich do podzemia v súlade s dopravnou koncepciou mesta. V podzemí nového námestia bude približne 500 parkovacích miest, ktoré už v súčasnosti v tejto lokalite chýbajú. Dali sme si vypracovať odbornú štúdiu - dopravnú, hlukovú i rozptylovú – či nové autá nezahustia dopravu v okolí. Výsledok je, že v skutočnosti je tam rezerva pre ďalšie autá. Veľká časť parkoviska bude pritom verejná, čo iste ocenia budúci návštevníci tohto priestoru, ako aj obyvatelia, ktorým príde návšteva.
Podľa úspešnej a odskúšanej teórie rozbitých okien platí, že keď opravíte a oživíte určitý priestor, prestanú sa na ňom podobné elementy ukazovať. Chceme do tohto priestoru vrátiť život, ktorý sa z centra mesta začal v posledných desaťročiach vytrácať. V nových bytoch budú bývať rodiny, nové námestie budú navštevovať obyvatelia mesta a tak začne táto časť mesta opäť žiť. Spolupracujeme tiež a architektmi a sociológmi, ktorí majú s touto problematikou skúsenosti. Nové plochy navrhujeme tak, aby sme známe negatívne javy eliminovali.
Našim zámerom nie je vybudovanie tepelného ostrova, ale prívetivý fungujúci priestor, na ktorom bude pulzovať život. Toto musí priestor a budovy v ňom spĺňať bez ohľadu na ročné obdobie či klimatické podmienky. Bolo to tiež súčasťou nášho zadania na vypracovanie projektovej dokumentácie. Revitalizovaný a zrekonštruovaný priestor bude prínosom pre mesto v jeho úsilí vyrovnávania sa s negatívnymi dopadmi klimatickej zmeny, pretože prinesie vodné prvky, zelené strechy a ďalšiu zeleň, ktoré budú zmierňovať najmä letné horúčavy.
Spoločnosť LORDSHIP chce zachovať pôvodnú hmotu bývalého hotela Kyjev, preto by nemalo žiadny zmysel ho zbúrať a postaviť nanovo. Túto možnosť pripúšťame iba v prípade poškodenej statiky, čo je v prípade budovy bývalého Hotela Kyjev veľmi nepravdepodobné.
Sme si vedomí toho, že parkovanie na Špitálskej ulici využívajú aj návštevníci blízkeho Onkologického ústavu sv. Alžbety. Preto chceme v ďalšej projektovej fáze rokovať s vedením ústavu rokovať o možnosti zvýhodnenia držiteľov elektronických prístupových kariet pacientov v našom parkovacom systéme.

O spoločnosti

LORDSHIP je vlastníkom bývalého Hotela Kyjev od roku 2004. Prevádzka hotelových a hostelových služieb bola ukončená v roku 2011 kvôli nerentabilite, pretrvávajúcej hospodárskej kríze a vysokým nákladom. Vlastník by chcel v blízkej budúcnosti budovu zrekonštruovať a vytvoriť v jej okolí nový mestský priestor pre verejnosť.

Tím spoločnosti LORDSHIP pozostáva z viac ako päťdesiatich veľmi skúsených zahraničných i domácich odborníkov. Svoje kvality preukázali v celom spektre realitného trhu. LORDSHIP úspešne dokončil, alebo práve realizuje lukratívne projekty obchodov, obchodných domov, nákupných parkov i hotelov, ale súčasne aj...

Viac informácií

© 2019 - Kamenné námestie

Vytvoril RAMINO